Allikaveega arstiti silmi

Siin Prandis on suur allikas, võtab oma alla 1,7 hektari. Kutsutakse: Prandi allikad. See on looduskaitse all. Vanemad inimesed ütlevad, et veeseis on siin väga kõrge.

Vanarahvas on selle veega silmahaigusi ravinud. Siit võeti vett ja sellega pesti silmi. Mina arvan, et vesi võis tervendavat mõju küll avaldada, kuna elati ju suitsutaredes ja puhtusele erilist rõhku ei pandud. Selle allika kaldailt on leitud hõbemünte, ei tea, kas võib-olla visati neid kunagi vette, vaimudele. Need allikad ei külmu, talve läbi on pardid peal. Allikates on ka forelle. KKI 38, 556 (5); 385/6 (1) < Peetri khk, Prandi k – V. Mälk; L. Raudsep < Maria Pass, üle 60 a, endine õpetaja (1965) /„Arad veed ja salateed“ Järvamaa kohapärimus Koostanud Mari-Ann Remmel Tartu 2004/

Part ilmub maa alt Prandi allikasse Palu Laiakivi heinamaal voolab kevadel vesi maa alla. Suvel on oja säng kuiv – olen ise seal käinud. Rahvasuu minu lapsepõlves kõneles, et Palu Laiakivi vesi kerkib Nurmsi küla Otsa talu koplis kruusaaukudes maapinnale. Õige küll, oli ju endistel aegadel kevadel suurveega Otsa koplis päris "laevastik", kus poisid parvedel veesõda tegivad, kuid väide, et seal maa-alune oja veepinnale kerkib, ei pea paika. – Tõenäolisem on teine rahva arvamus, nagu ühtuks need Prandi allikal. Kuid siiski peab ju vee jauks maa-alune säng olema. Korra olla märgiga part Laiakivilt sisse lastud, kes viimaks Prandi allikal päevavalgele ilmunud.

RKM II 11, 39/40 (61) < Paide khk, Kriilevälja k – O. Wiide < Leena Lepik (1947) /„Arad veed ja salateed“ Järvamaa kohapärimus Koostanud Mari-Ann Remmel Tartu 2004/ 

Prandi allikate ala asub Koigi valla Prandi küla põhjaosas, kus Pandivere Veekaitseala sihtkaitse vööndisse jäävad Prandi allikajärv ja Prandi suurallikas ning Prandi allikajärvest alguse saav Pärnu jõe lisajõgi Prandi ehk Veskiaru jõgi.

Laugete nõlvadega ja osaliselt soostunud kallastega allikajärve põhi on õhukese mudakihi ja rohkete allikatega. Suurallikas on 40-meetrise läbimõõduga 1,5 m sügavune paese põhjaga järvik, kus on mitu tõusuallikaga lehtrit. Suurallika vesi voolab läbi allikajärve Prandi jõkke. Allikajärve põhjakaldal ilmestab loodust 1,8 ha suurune lehtpuuenamusega park. Prandi allikajärvest kuni Veskiaruni ulatuva ala põhjapiiril kulgevalt teelt avaneb kauneid vaateid Prandi jõele ning seda ääristavatele heinamaadele. /Järva maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu “Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused Lisa 1 „Järvamaa väärtuslikud maastikud“ seletuskiri. Järva maavalitsus 2002/

Prandi allikate alale rajati 2007. aastal loodusrada ja allikajärve kaldale küla kooskäimise koht.