Piiumetsa nimi

Küla on nime saanud selle järgi, et öeldi: ”Püia metsast”, hiljem kutsutigi Piiumetsa. See oli pelgupaik, kuhu sõja ajal mindi varjule. See oli keset küla, selline kõrgem koht, millest moodustus nagu kaks küngast, mille vahel see pelgupaik oligi. Vanasti oli Piiumetsa suur küla, praegu pole mitte midagi järele jäänud. 50 aastat nõukogude võimu on nagu teerulliga üle käinud. Piiumetsa ongi küla soode keskel, enne maaparandust oli seal 90 suitsu.

Endise Jüritooma talu põllu peal oli üks vana kuusk, sellest ma ikka lapsepõlves kuulsin. See oli mingi vana matmispaik, inimeste luid ja konte on leitud

EFA I 76, 108/9 < Rapla l < Türi khk, Piiumetsa k – T. Potter < Ants Tedre, 63 a (2003)

Piiumetsa väljal eksitab

Seda on küll kuulda old, et üle Piiumetsa väila peab käima vaimude tee. Kes seal läbi juhtub minema, eksib ära. Seda juhtub ühtelugu.

ERA II 24, 110/11 (7) < Türi khk, Piiumetsa k, Püigassaare t – R. Viidebaum < Ado Luberg (1930) /„Arad veed ja salateed“ Järvamaa kohapärimus Koostanud Mari-Ann Remmel Tartu 2004/