1925. aastal moodustati Paides Vabadussõjas langenud Järvamaa kangelaste mälestusmärgi püstitamise komitee, mis võttis eesmärgiks rajada Paidesse traditsiooniline mälestussammas. Kuna aga linn vajas hädasti kultuuriürituste korraldamiseks sobilik

ku hoonet, siis otsustati oktoobris 1926, et langenud järvamaalaste mälestuseks ehitatakse hoopis uus rahvamaja.

Sama ebatavaline, nagu langetatud otsus, oli ka selle teostamise viis. Nimelt oli maakonnavalitsus ostnud ära Pikaküla mõisa härrastemaja, mis kavatseti palkhaaval  lahti võtta, Paidesse vedada ja seal maakonnvalitsuse tarbeks uuesti kokku panna. Kuid maakonnavalitsuste vajadustele hoone siiski ei sobinud ja kui kangelaste mälestuse jäädvusta

mise komitee pöördus maakonna volikogu poole ettepanekuga hoone rahvamajaks muuta, leidis see soov poolehoidu.

Rahvamajale pandi nurgakivi 29. mail 1927 ja pidulik avamine leidis aset 3. veebruaril 1929. Rööbiti rahvamaja ehitamisega valmis sõjas langenud koguduseliikmetele mälestustahvel, mis pühitseti Paide kirikus 9. juunil 1929.

22. juunil 2005 (videos kogemata eksisin kuupäevaga) taasavati hoonel vastavasisuline mälestustahvel.