Paide keskväljak, mida kolmest küljest ümbritsevad ühekorruselised hooned, on üks paremate proportsioonide ja gabariitidega keskväljakuid Eesti väikelinnade keskväljakute hulgas. Enamik väljakut ümbritsevatest hoonetest on võlvitud keldritega.

Väljaku põhjaküljel asuvat Püha Risti kiriku praegust neobaroksete sugemetega hilis-klassitsistlikus stiilis hoonet on aegade jooksul korduvalt ümber ehitatud. Esimesed teated kivikirikust pärinevad 16. sajandist. Paide kirik on Eesti kirikute seas omanäoline, kuna tema torn ei asetse lääneküljel, vaid hoone keskel. Kiriku ees kasvavad lähestikku kaks lõhilehelise arukase leinavormi.

Keskväljaku lõunaküljel paiknev hilis-juugendstiilis Raekoja hoone sai oma praeguse kuju peale ümberehitamist 1920. a., seejuures lisati ka II korrus. Hoone interjöör on sõjajärgseil aastail ümber ehitatud.

/Järva maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu “Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused Lisa 1 „Järvamaa väärtuslikud maastikud“ seletuskiri. Järva maavalitsus 2002/