5,5 ha suurune ja 8,1 m sügavune Matsimäe Pühajärv on Järvamaal üks sügavamaid rabajärvi. Taimestikuvaeses umbjärves, leidub kaladest haugi ja ahvenat. Järve liivasel läänekaldal on ujumis- ja paadisild ning eravalduses olev puhkemaja. Ringikujulist rabajärve piiravad põhiliselt kidurad rabamännid. Järv on kaunis maastikuelement ning teadusliku uurimise objekt.


Pühajärvest mõnisada meetrit lääne pool on soiste kallastega Kaanjärv. Põhja-lõuna suunalist piklikku 1,7 ha suurust järve piirab kogu ulatuses õõtsik. Taimestikurikas järv on kraavi kaudu ühenduses Jägala jõega, mis tingib ka järve kalarikkuse. Hinnatav maastikuelement pakub huvi nii teadlastele kui kalasportlastele. /Järva maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu “Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused Lisa 1 „Järvamaa väärtuslikud maastikud“ seletuskiri. Järva maavalitsus 2002/