Tornimäe mälestussamba vasktahvel

Jutustaja ajal on ehitatud Tornimäe mälestussammas – umbes 30 a eest. Enne olnud ka vist mingi välismärk – vähem väljapaistev. Siis, kui samba vundamenti kaevatud, olnud Mäo mõisa herra kindral ja selle teenija kordamööda juures. Ausamba küljes olnud vasktahvel, see viidud ilmasõja ajal ära.

Jutustaja on vasktahvlilt näinud, sellel olnud venekeelne kiri ja aastaarv – et sammas on 1573. a langenud võitlejaile mälestuseks. Sellel aastal teatavasti läks Paide vene võimu alla.

EKLA, f 199, m 44, l 38/40 < Anna ja Paide khk, Purdi k; Kriilevälja k – H. J. Kõrge < Gustav Liiv, 62 a; hr Lamster, 26 a (1930) /„Arad veed ja salateed“ Järvamaa kohapärimus Koostanud Mari-Ann Remmel Tartu 2004/

Mäo mõisa väljal Rakvere–Paide tee lähistel, väikesel künkal metsatukas kõrgub 8,5 meetri kõrgune Mündi dolomiidist obelisk, mis püstitati Mäo admiralist paruni Olaf von Stackelbergi poolt 1886 Liivi sõja ajal 1573. aastal Paide piiramisel langenud vene sõjameestele )
NB! kuna mälestusmärgi ümber on põllud, siis üldjuhul saab sinna ligi varakevadel või siis juba peale saagikoristust sügisel.

Maljuta Skuratovi langemine

Arvatakse, et vene kindral seal künka otsas juhtinud Paide piiramist, olla varsti surma saanud ja maetud sinna tõllaga ja nelja hobusega. Maljuta Skuratov olla ümbruses langenud.

E 74555 (3) < Paide khk – A. Wittram (1931) ) /„Arad veed ja salateed“ Järvamaa kohapärimus Koostanud Mari-Ann Remmel Tartu 2004/