Hani ujub Orina allikast Roosna-Allikule

Järva-Jaanis Orina mõisa allikasse olema pandud ani. Ani ujund mööda maa-alust Roosna-Alliku Lammiku kõrsi ja veski vahel suurest allikast välja. Orinas on anile pael kaela pandud ja see on seesama ani olnd, mis Roosna-Allikul allikast välja on tulnd. Ani on päris ruttu selle tee ära käind, põle vist nädalidki läind.

ERA II 220, 205 (32) < Järva-Madise khk, Vetepere k < Roosna-Alliku k < Järva-Jaani khk, Einmani k – S. Roopalu < Juhan Kalamann (1939)/„Arad veed ja salateed“ Järvamaa kohapärimus Koostanud Mari-Ann Remmel Tartu 2004 /


Järva-Jaani põhjaosas asub Orina mõisahoone, klassitsistliku sammasportikusega ühekorruseline ärklikorrusega kiviehitis. Käesoleval ajal töötab seal kohalik muuseum. Mõisa ümbruses 1918. a toimunud punakaardi ja Saksa väeosade vahelise lahingu kohale on püstitatud Orina lahingu mälestusmärk.

Mõisas tegutseb  Järva-Jaani kihelkonna muuseum. Muuseumi aktiivsem periood on suvisel hooajal, kui ka külastatavus on suurem ja huvilisi rohkem. Muuseum tegutseb MTÜna ning ühiskondlikel alustel.