Aravete Külamuuseum asub Aravete alevikus endises Kurisoo mõisas,  ca 30 km kaugusel Paidest. Pargi rüpes asuv märkimisväärne tagasihoidliku välisilmega ühekorruseline 19.sajandi I poolest pärit peahoone, mille esifassaadi ehib klassitsistlik sammasportikus, avas oma uksed külastajatele 9.juunil 1989 kell 10:00 tänu muuseumi mõtte algataja ja looja Valter Kreisbergi tohutule entusiasmile ja tööle.Kõik sai alguse rahva mälust. Kurisoo mõisa viimane härra Aleksander  von Staal olevat olnud lugupeetud ning abivalmis inimene. 1980-ndate keskpaigaks võis mõisas toast tähti vaadata- katust peaaegu polnudki. Hea paruni mälestuseks ei tohtinud lasta hoonel hukkuda. Tolleaegse kolhoosi esimehe Alar Ainumäe heakskiidul algasid remonditööd 20.septembril 1986. Kõigepealt pandi ette uksed ja aknad, seejärel tehti katus. 1.veebruaril 1989 sai Valter Kreisberg nõusoleku muuseumi loomiseks. Lagunemisele määratud Kurisoo mõis sai jälle uue elu.  Praeguseks on muuseumi kasutuses 2/3 mõisa ruumidest ning pööning. Kokku on ekspositsiooni all ca 400 m2 pinda, muuseumi kogu koosneb ca 14 000 säilikust. Eksponaate on välja pandud ca 1600. Rikkalik raamatu- ja fotokogu on soovi korral kasutatav. Fondid on valdavalt kogutud Aravete ümbrusest.

 

EKSPOSITSIOONIS on: tuletõrje-, naiste-, kolhoosi-, helitehnika-, õpetaja-, klassi-, stagna- ja pööningust rehetuba. Eraldi on arhiiviruum ja näituseruum.

 

Muuseumi unikaalne eksponaat: lapsevanker, mis kuulus kunagi Kurisoo mõisnikele von Staalidele. Külastajale pakub kindlasti huvi "Murrangu" kolhoosi naiskomisjoni juhatuse protokolliraamat al. 27.06.1949, Aravete Priitahtlike Tuletõrjujate Seltsi liikmete nimekiri aastast 1912 jpm. (Tekst: http://www.ambla.ee/ )