Kiriku võtmehoidja Anna

Enne 1750. a tahtsid Purdi ja Eivere mõisade omanikud kirikut ehitada, sest vana Purdi kloostri kirik lagund oli, ning piiskop uue kiriku ehitamist nõudis. Kirikut hakati ehitama Vanamõisa Haavamäele, kus veel praegugi on kiriku alusmüür, mis täpselt Anna kiriku sarnane, näha, ning laastatud ehitusplats. Haavamäel ei ole aga mitte ehitusega hakkama saadud, sest mida müürsepad päeval teinud, seda tondid öösel ära lõhkunud, sest kirikule ei olevat vabatahtliku võtmehoidjat leitud. Hakatud siis kirikule uut kohta otsima. Ühel neljapäeva pealelõunal leidnud üks tütarlaps, kes lambakarjas oli, Puudemäe ligidalt ühe laia, kirjadega kivi. Ühe vanamehe jutustuse järele olevat selle koha peal kunagi puukirik olnud, (sealt see: Purdi puukirik A. K.) mida aga keegi ei mäletanud. Kui selle koha pealt kirikut ehitama hakati, müüriti see leidja tütarlaps "võtmehoidjaks" sisse. Nüüd võidi julgelt ehitama hakata, enam ära ei lõhutud. Et selle tütarlapse nimi Anna oli, hakati ka kirikut Anna kirikuks kutsuma.

RKM II 68, 421/2 (45) < Anna khk, Võõbu k – A. Kagovere < Tõnis Paimets, sõjaväe päevikust (1956) /„Arad veed ja salateed“ Järvamaa kohapärimus Koostanud Mari-Ann Remmel Tartu 2004/


Purdi mõisaansamblist t ca 1 km lääne poole jääv hilisbarokk-stiilis Anna kirik on rajatud 18. sajandi II poolel ning sellele on 19. sajandi keskel lisatud uusgooti detaile. Kirikuaeda ja seal asuvat kalmistut ümbritseb piirdemüür.

Kirik asub Tallinn -Tartu maantee ääres, Anna Külas Paide vallas, 16 km. Paidest Tallinna poole.

Anna kirik on väikseim kirik Järvamaal.

 

Orel pärineb aastast 1877. Kirikukellad on valatud Tallinnas, pärinevad aastatest 1790 ja 1853. 1892 a. ehitati kirikule praegune altar ja kantsel.

Altarimaal "Aita mind, Issand." on valminud ühel ajal kantsli ja altariga ning moodustavad ühtse terviku. Altarimaali autor on Rudolf Julius von Mühlen. Kiriku põrandal on Georg von Boci hauaplaat, aastaarvuks 1758. Anna kirik kujutab endast barokset saalkirikut, millel puuduvad dekoratiivelemendid.  /http://www.eelk.ee/anna/ / 

 

Pime Anna leidis risti

Vanasti olnud praeguse Anna kiriku kohal kabel. Kabel olnud puust ja läinud ükskord põlema. Põlenud maani maha. Hulga aega hiljem eksinud üks väike pime tüdruk Anna metsa ära. Kõndinud mööda metsa ja otsinud koduteed. Või see nii kerge oligi ja veel temal, pimedal tütarlapsel. Annake väsis ja istus maha puhkama. Ise mõelnud, et küll teda otsima hakatakse. Istunud ja sõrmitsenud ajaviiteks rohus. Leidnud sealt vana kabeli risti. Hiljem ehitati kabeli kohale kirik ja seda kirikut hakati väikese Anna auks nimetama Anna kirikuks.

RKM II 112, 209 (6) < Anna khk, Ojaküla – V. Lumiste < Anette Muhu, snd 1906 (1960–1961) /„Arad veed ja salateed“ Järvamaa kohapärimus Koostanud Mari-Ann Remmel Tartu 2004/