ผลงานสุนทรภู่

 สุภาษิตสอนหญิงของสุนทรภู่
 
 
 
@...ขอเจริญพรเรื่องตํารับฉบับสอน
ชาวประชาราษฎรสิ้นทั้งหลาย
อันความชั่วอย่าให้มั่วมีระคาย
จะสืบสายสุริย์วงศ์เป็นมงคล

@ ผู้ใดเกิดเป็นสตรีอันมีศักดิ์
บํารุงรักกายไว้ให้เป็นผล
สงวนนามตามระบอบให้ชอบกล
จึงจะพ้นภัยพาลการนินทา

@ เป็นสาวแซ่แร่สวยรวยสะอาด
ก็หมายมาดเหมือนมณีอันมีค่า
แม้นแตกร้าวรานร่อยถอยราคา
จะพลอยพาลหอมหายจากกายนาง

@ อันตัวตํ่าแล้วอย่าทําให้กายสูง
ดูเยี่ยงยูงแววยังมีที่วงหาง
ค่อยเหงี่ยมเจียมใจจะไว้วาง
ให้ต้องอย่างกิริยาเป็นนารี ฯ

@...จะนุ่งห่มดูพอสมศักดิ์สงวน
ไม่สมควรรับพักตร์ตามศักดิ์ศรี
จะผัดหน้าทาแป้งแต่งอินทรีย์
ดูฉวีผิวเนื้ออย่าเหลือเกิน

@ จะเก็บไรไว้ผมให้สมพักตร์
บํารุงศักดิ์ตามศรีมิให้เขิน
เป็นสุภาพราบเรียบแลเจริญ
คงมีผู้สรรเสริญอนงค์ทรง

@ ใครเห็นต้องนิยมชมไม่ขาด
ว่าฉลาดแต่ร่างเหมือนอย่างหงส์
มีรูปงามทรามสงวนนวลอนงค์
ไม่รู้จักแต่งทรงก็เสียงาม

@ ประการหนึ่งซึ่งจะเดินดําเนินนาด
ค่อยเยื้องยาตรยกย่างไปกลางสนาม
อย่าไกวแขนสุนแขนเข้าห้ามปราม
เสงี่ยมงามสงวนไว้ในท่าที


@ อย่าฟังเปล่าเอาแต่กลอนสุนทรเพราะ
จงพิเคราะห์คำเลิศประเสริฐศรี
เอาเป็นแบบสอนตนพ้นราคี
กันบัดสีติฉินคนนินทา

@ นี่เกิดมาเป็นสตรีไม่มีค่า
จะเกิดมาทำไมให้หมองหมาง
เหมือนกรวดทรายปรายเล่นไม่เว้นวาง
มิใช่อย่างนางโมราหรือว่าไร