ยินดีต้อนรับสู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ

โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช-พัทลุง)


นายจารุพันธ์   บุญฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
E-mail:jaru2509@gmail.comนางกุลณพัชร  นิลสลับ
ครู ชำนาญการพิเศษ

 
 


นางเบญมาศ  มะห์โมดี
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางสาวอันตา  เวลาดี
ครูอัตราจ้าง

วิดีโอ YouTubeงานอบรม สัมมนา ช่วง ปีการศึกษา 2560 

สไลด์นำเสนอ1 ผลงานนักเรียน/กิจกรรมนักเรียน


มอบชุดวอร์มเยี่ยมบ้าน นักเรียน 1/2560

ครูที่ปรึกษา ม.5 ปีการศึกษา 2560

วันประชุมผู้ปกครอง 1/2560


เดินทางไกล ลส. ม.1