Grundejerforeningen Jarlsminde

Efter gennemgang af de fælles områder har bestyrelsen konstateret en række parceller ikke overholder deklarationen om at holde bevoksning mindst 30cm fra skel ud mod de fælles områder. Det giver gener i forhold til vedligehold af arealerne - ligesom det ser noget uskønt ud!

Bestyrelsen henstiller til at alle selv gennemgår deres parcel og får rettet op så vidt muligt, således der i det mindste ikke er bevoksning ud på de fælles områder og stier. I billederne her på siden er eksempler på de forhold bestyrelsen påpeger.

Såfremt forholdene ikke indenfor rimelig tid korrigeres vil bestyrelsen være nødt til at reagere.

Generalforsamling 2021

Den ekstraordinær generalforsamling af 23/9-21 kl. 20:00 på Søholm, blev afviklet i god ro og orden.

Beslutningsreferat fra Ekstraordinær Generalforsamling 2021Sankt Hans 2022

Medlemmer til Skt Hans udvalget søges

På den ekstraordinære generalforsamling informerede bestyrelsen kort om de forskellige udvalg, herunder også Festudvalget og Skt. Hans Udvalget. Der søges medlemmer og frivillige til begge!

Dato for arbejdsdag sættes af bestyrelsen ved næste møde, januar 2022

Arbejdsdag 2022

Dato for arbejdsdag sættes af bestyrelsen ved næste møde, januar 2022

Dato for arbejdsdag sættes af bestyrelsen ved næste møde, januar 2022