Grundejerforeningen Jarlsminde

Frirumsprofil på fælles arealer

Kommunen har udarbejdet to pjecer som opsummere de forpligtelser en grundejer har i forhold bevoksning på egen grund ud mod fælles arealer. 

De to pjecer kan downloades her


Opdatering 30-01-2023: Bestyrelsen har været på endnu en gennemgang og kan konstatere en markant forbedring. Der indstilles til at alle parceller vedligeholder nuværende niveau og enkelte steder få rettet de sidste rester op.

Gennemgang, 2021: Efter gennemgang af de fælles områder har bestyrelsen konstateret en række parceller ikke overholder deklarationen om at holde bevoksning mindst 30cm fra skel ud mod de fælles områder. Det giver gener i forhold til vedligehold af arealerne - ligesom det ser noget uskønt ud!

Bestyrelsen henstiller til at alle selv gennemgår deres parcel og får rettet op så vidt muligt, således der i det mindste ikke er bevoksning ud på de fælles områder og stier. I billederne her på siden er eksempler på de forhold bestyrelsen påpeger.

Generalforsamling 2023

Den ordinære generalforsamling afholdes 22. marts klokken 20:00 på Søholm.

Dagsorden for Generalforsamling, 2023


Sankt Hans 2022

Medlemmer til Skt Hans udvalget søges

På den ekstraordinære generalforsamling informerede bestyrelsen kort om de forskellige udvalg, herunder også Festudvalget og Skt. Hans Udvalget. Der søges medlemmer og frivillige til begge!

Arbejdsdag 2022

Dato for arbejdsdag sættes af bestyrelsen ved næste møde, januar 2022