Informasjon‎ > ‎

Sikkerhet

Er mikroflyging farlig ?
Svaret er nei, i utgangspunktet er ikke mikroflyging farlig.
Men i motsetning til flere andre aktiviteter, har det tidligere vært alvorlige ulykker med mikrofly i Norge, selv om sannsynligheten for en alvorlig ulykke statistisk sett er svært lav.
Mikroflyging (og flyging med vanlige motorfly) krever utdannelse, trening, erfaring, riktige bedømmelser og at selve flyet er i teknisk forsvarlig stand. Så hvis noe av dette mangler kan selvsagt flyging være farlig, sammenlignet med en idrett som. f. eks. langrenn, hvor konsekvensene av uerfarenhet og/eller feil på utstyr er mye mindre. 
  
Hvor sikkert er mikroflyging ?
De siste årene har det vært noen hendelser der mikrofly har styrtet og pilotene/passasjerene forulykket.
Det alle disse ulykkene har til felles er stall/spinn i lav høyde. Årsaken til dette er for lav flygefart kombinert med for lav høyde, som igjen er en følge av pilotfeil.
Hvis man ser nærmere på disse ulykkene viser det seg at så lenge man følger de lover og bestemmelser som gjelder for mikroflyging, og flyr et fly med en god historikk er ellers nøye med daglig inspeksjon og vedlikehold eliminerer man størstedelen av risikoen for alvorlige ulykker.
 
Hva slags typer farer må man hensynta ved mikroflyging ?
-Misvisende informasjon og mangel på informasjon
Feil avlesning/tolking av informasjon fra lufttrafikktjenesten, kart, flyinstrumenter (høyde, fart, bensinmåler,...), osv.
Det som er verdt å merke seg er her entring av kontrollert luftrom uten tillatelse og mangelfull/feil avlesning av bensinmengde
 
-Is og snø
Glatt rullebane. Ising på vingene.
Ising på vingene er ekstremt farlig, men er normalt et mindre problem med mikrofly enn fly som flyr under IFR forhold.Et moment er imidlertid underkjølt regn.
 
-Motorfeil
Motorhavari, stans som følge av mangel på drivstoff, forgasserising eller mangel på vedlikehold
 
-Struktursvikt
Svikt i flyets struktur som følge av konstruksjon/byggefeil, overskride flyets begrensninger under flyging (flyets "envelope"), materialtretthet, sprekker, delaminering.
 
-Stalling
For lav flygefart som fører til tap av kontroll i luften som følge av stall, flikk eller spinn.
 
-Brann
Brann i motor (f. eks forgasserbrann)
 
 
 
Comments