Informasjon‎ > ‎

Mikrofly & Flyging

 er forskjellen mellom vanlige småfly (som Cessna, Piper osv.) og mikrofly
Et to seters småfly som Cessna 152 er ganske likt et mikrofly.
I tillegg er det en rekke med små 2 seters småfly som vil være ganske like mikrofly.
Hvis man sammenligner et mikrofly med et vanlig 4 seters småfly som Cessna 172 er de største forskjellene
at mikrofly bruker stikke til å styre med, mens motorflyene bruker "Yoke" (U formet ratt).
Men ingen regel uten unntak. Det finnes mikrofly man styrer med "Yoke",  f eks Sirius TL-3000 eller Aeroprakt (kan fås både med Yoke og stikke).
Og det finnes vanlige småfly man styrer med stikke.
Bilde: Mikrofly cockpit med Yoke ratt (Sirius TL 3000)
 
Pga høyere vekt er motorflyene mindre følsomme for vind enn mikrofly i tillegg bidrer det høyere massen i motorfly
at de vil beholde opprinnelige retningen lenger ved f eks motorkutt pga mer energi.
I tillegg har motorfly mulighet til å fly om natten, over og i skyer (hvis flyene og flyveren er sertifisert for det),
mens mikrofly kun kan flys om dagen og under skydekket. I et motorfly kan man ha flere passasjerer, mens i mikrofly kun totalt 2 personer i flyet.
Et motorfly er sertifisert, noe som bl a stiller strengere krav til at vedlikehold gjøres på verksted, mens på et mikrofly er det eieren som
er ansvarlig for vedlikeholdet.
Et mikrofly er mye billigere i drift, noe som gjør at en typisk timepris for mikrofly gjerne er 1/3 av timeprisen for et motorfly.
For en hobbypilot vil i mange tilfeller et mikrofly være like godt alternativ som et vanlig småfly.
 
Hvor høyt/lavt fort sakte og langt kan et mikrofly fly ?
Et moderne mikrofly kan fly fra 65 km/t til opp mot 400 km/t.
Rekkevidden kan være over 1600 km på en tank, og holde seg i luften i 7 timer
Et mikrofly kan fly mer enn 18 000 fot over havet (over 6000 meter). 
 
Comments