Velkommen‎ > ‎

Hvordan bli mikroflyger

Om mikroflybeviset
 
For å kunne fly mikrofly må man ha et mikroflybevis. Dette beviset utstedes av Norges Luftsportsforbund (NLF).
Et mikroflybevis er nasjonalt, men man kan normalt benytte det også i andre europeiske land.
 
Med mikroflybeviset (og nødvendige tillegg) i lommen kan man hoppe inn i i et moderne fly med opptrekkbart understell, autopilot og glasscockpit sammen med en passasjer og fare avsted flere tusen meter over bakken i 300 km/t nedover kontinentet eller langs norges kyst ! Man kan lande på store flyplasser som Gardermoen, Torp og Flesland, eller små gresstriper på jorder.
 
 
 
 
 
 
Tillegg til mikroflybevis;
-Gyldig legesjekk
-Typeutsjekk på den flytypen man skal fly (gjøres med at man flyr med instruktør til instruktøren mener at man er fortrolig med flytypen, samt en teoridel der man fyller inn diverse data om flytypen)
-Gyldig PFT (periodisk flygetrening). Hvert andre år må man ha en ny praktisk prøve og teoriprøve for å fornye sertifikatet
-Flydd mer enn et visst antall timer siste 2 år
-Hvis man vil ha med passasjer kreves det et visst antall avganger og landinger i løpet av den siste tiden ( I tilelgg til timekrav for å ta med passasjer samt egen praktisk og teoretisk prøve for dette)
-For å kunne operere i kontrollert luftrom ( som f eks på Jarlsberg, Torp, Rygge, osv) må man i tillegg ha et gyldig flytelefonibevis utstedt av luftfartstilsynet.  
-For å kunne fly i andre europeiske land kan det være nødvendig å innehnte forhåndsgodkjennelse av det enkelte lands myndighet
 
Hvor mye koster det å ta mikrobevis ?
Hvis vi antar at du bruker 25 timer som er minimumskravet og 10 timer "ekstra", totalt 35 flytimer til kr 1100 pr time blir det totalt 38500 kr for flytimer
I tillegg kommer årsavgift i NLF/Jarlsberg mikroflyklubb, teorikurs, teoribøker, legesjekk og flytelefonisertfikat, tilsammen ca. 12 000 kr
Så i alt, totalt ca 50 000 kr
 
Noen klarer å ta mikroflybeviset på minimum antall timer, spesiellt hvis man er ung og har noe flyerfaring fra før. Imidlertid vil de fleste bruke mer enn minimumstiden, gjerne 5-10 timer ekstra.
 
Hvor lang tid tar det ?
Det er fullt mulig å ta mikroflybeviset på en sesong. Typisk tar man da teorikurset og flytelefonisertfikatet på vinteren og den praktisk flygingen på vår/sommer/høst.
Det er verdt å merke seg at det tar lang tid å få tatt flytelefonisertfikatet, gjerne en 9 mnd til 1 år pga eksamensdatoer osv. så dette er noe v det første man må begynne med.
 
Hva kreves av meg?
Du må ha bestått legesjekken, være motivert, og villig til å bruke tid på flyging og forbredelser/etterarbeid til hver flytime, samt endel tid på teorien.
Vær oppmerksom på at det kreves uttømmende politiattest ifm. flytelefonisertfikatet.
 
Jeg ønsker å bli trafikkflyger, bør jeg ta mikroflysertfikat eller begynne rett på PPL(A) (privatflygersertfikat)   ?
I løpet av 2015 vil flere flyklubber tilby LAPL-A, som er et flysertifikat for småfly (Cessna 172, Piper Cherokee osv).
Slik det ser ut i dag kan man få gokjent 15 av totalt 30 flytimer hvis man har mikroflybevis, noe som gjør at man kan starte med å ta mikroflybevis, deretter bygge på med 15 timer for å få LAPL-A,
deretter 15 nye timer for å få PPL-A, og hvis man er interessert i å gå videre kan man bruke PPL-A som basis i videre utdanning mot å ta trafikkflygersertikat.
Hvis det er kun store fly man er interessert i å fly, og ikke ønsker å fly mikrofly "på si" er det nok enklest å begynne rett på PPL-A  eller integrert utdannelse hvis man ønsker å bli trafikkflyger.
 
Jeg har allerede privatflysertfikat, hva kreves for å fly mikrofly ?
Det kreves en utsjekk på noen få timer, i tillegg til noen teoriprøver. Se mikroflyhåndboken på NLF sine hjemmesider (http://mikro.nlf.no) for mer informasjon.
Med dagens moderne mikrofly er det flere og flere privatflygere som velger å ta mikrofly utsjekk og bruke mikrofly som alternativ til de større flyene for rekreasjonsflyging.
 
Skolevirksomhet i Jarlsberg Mikroflyklubb
 
Teorikurs
Jarlsberg Mikroflyklubb kjører gjevnlige teorikurs.

Instruktører
Vi har noen av Norges mest erfarne mikroflygere og instruktører i klubben.
For prøvetime eller spørsmål om skoling, kontakt

Instruktør klasse 1 Hermod Trana
Tel: 454 65 924
  
Tips til utdanning
1.) Start med legesjekk, denne må være bestått før du får lov til å fly solo
2.) Ta en prøvetime for å se om mikroflyging er noe for deg
3.) Meld deg på flytelefonikurs (www.luftfartskolen.no har et brevkurs som anbefales). For å kunne fly på Jarlsberg må du ha flytelefonisertfikat.
4.) Ta teorikurs
5.) Praktisk flyging. Du før satse på å ikke ha noe særlig mer enn 10 flytimer før du er sikker på å ha bestått
alle teorieksamene, for å sikre kontinuitet i flygingen
Utdanning

For å bli mikroflyger i Norge kreves det at man har bestått en legesjekk, med tilsvarende krav som f eks seilflygere.

Det krevers bestått teorieksamen i følgende fag:

 • Lover og bestemmelser
 • Aerodynamikk
 • Meteorologi
 • Motor og propell
 • Instrumenter og utstyr
 • Teknisk oppbygging og vedlikehold
 • Sikkerhet og "Airmanship"
 • Navigasjon

Den praktiske flygingen gjøres ved at man flyr øvelser i et fastsatt program sammen med instruktør. Når dette programmet samt teorieksamen og legesjekk er bestått kan man fly alene etter godkjennelse av instruktør før hver flyging, såkalt soloflyging. Det tar vanligvis minimum 15 timer med trening før man kan fly solo. Etter solosjekk fortsetter man med selvstendig flyging samt trening på navigasjonsturer med instruktør og alene, og etter minimum 25 flytimer totalt kan man fly opp og få utstedt flygebevis. Med dette beviset kan man fly selvstendig, men uten passasjer.

Får å kunne fly med passasjer må man ha totalt minimum 50 flytimer samt bestått en teoretisk og praktisk prøve.

For å kunne fly i kontrollert luftrom kreves det i tillegg at man tar flytelefonisertifikat, utstedt av luftfartstilsynet.


Videreutdanning

Det er en rekke muligheter etter at man har fått flygebevis for mikrofly.

 1. Utsjekk for flyging med sjøfly
 2. Utsjekk for flyging med skiunderstell
 3. Slep av seilfly
 4. Instruktørutdanning
 5. Videreutdanning til privatflysertfikat eller LAPL-A
Comments