Artikler‎ > ‎

Planlegging av flytur

Planlegging av flytur fra A til Å
Rute: ENJB Jarlsberg til ENNO Notodden
Planlagt flyging: Slutten av desember 2013
 
I denne artikkelen gjennomgår jeg planlegging av en navigasjonstur med mikrofly fra Jarlsberg til Notodden, Turen en tenkt gjennomført i romjulen 2013 med passasjer, med klubbflyet Atec Zephyr LN-YPW.
Artikkelen oppdateres fortløpende frem mot julen. 
 
Steg 1.) Laste ned VFR innflygingskart og informasjon om flyplassene
Jeg går inn på www.ippc.no og velger AIS Publications --> AIP Norway --> Current AIP - Current AIP Norway fra menyen til venstre. Etter å ha haket av for "I Agree" trykket på "Go to AIP" knappen og derreter trykket på knappen "Norsk" for norsk versjon av AIP kommer jeg til kart over Norge. Jeg velger ENNO - Notodden/Tuven fra nedtrekksmenyen, og får da opp oversiktsmenyen for Notodden.
 
ENNO - NOTODDEN/Tuven
ENNO textpages
Aerodrome charts:
Aerodrome Chart
Aerodrome obstacle charts:
None.
SID/STAR:
None.
Instrument approach charts:
RNAV (GNSS) RWY 12
LOC RWY 12
Visual navigation charts:
Visual Approach Chart - ICAO
Related charts:
Area Chart - Oslo/Farris TMA
 
Jeg laster ned ENNO texpages, Aerodrome Chart, Visial Approach Chart - ICAO og Area Chart - Oslo Farris TMA.
I tilegg velger jeg ENTO/Sandefjord/Torp fra nedtrekksmenyen og laster ned ENTO textpages og VFR-Routes Light Aircraft and Helicopter. Trenger dette siden Jarlsberg ligger inne i kontrollsonen til Torp.
 
ENTO - SANDEFJORD/Torp
ENTO textpages
Aerodrome charts:
Aerodrome Chart
Aerodrome obstacle charts:
Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A - RWY 18
Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A - RWY 36
SID/STAR:
ATC Surveillance Minimum Altitude Chart (ASMAC)
Standard Departure Chart and Routes Instrument (P-RNAV SID based on GNSS or DME/DME) - ICAO - RWY 18
Standard Departure Chart and Routes Instrument (P-RNAV SID based on GNSS or DME/DME) - ICAO - RWY 36
Standard Arrival Chart and Routes Instrument (P-RNAV STAR based on GNSS or DME/DME) - ICAO - RWY 18
Standard Arrival Chart and Routes Instrument (P-RNAV STAR based on GNSS or DME/DME) - ICAO - RWY 36
Instrument approach charts:
ILS or LOC RWY 18
VOR RWY 18
ILS or LOC RWY 36
VOR RWY 36
Visual navigation charts:
VFR-Routes Light Aircraft and Helicopter
Landing Pattern Light Aircraft
Landing Pattern Helicopter
Training Areas and Patterns Helicopter
Related charts:
Area Chart - Oslo/Farris TMA
 
Sist gang jeg landet på Notodden var våren 1997. Jeg hadde rundt 30 flytimer på seilfly fordelt på ca 100 starter på Notodden mellom våren1995 og våren 1997 så flyplassen og området rundt er relativt godt kjent. Det jeg husker fra den gangen er at det er en offentlig vei som krysser over rullebanen, noe som er greit å være obs på.
 
 
Ser av VFR innflygingskartet at det er 2 måter å fly inn til Notodden på, enten via Meheia, langs veien mellom Kongsberg og Notodden, eller via Nautesund Bru, sør for Notodden, mot Nordagutu.
Planen er foreløpig å fly inn til Notodden via Nautesund bru, ta et par touch and go og så tilbake også via Nautesund.
 
Når jeg skal fly til og fra Jarlsberg flyplass, ber jeg flygelederne på Torp om å fly ut fra Torp kontrollsone mot nord. Dette pleier jeg normalt å få lov til, selv om prosedyren egentlig sier at man skal fly ut av kontrollsonen mot øst (gjerne via VFR meldepunkt Tønsberg). Det første landemerket på ruten til Notodden blir da avkjøringen fra E18 mot Skoppum, nord for Jarlsberg Flyplass.
 
 
Steg 2) Bruke Google Earth som flighplanning verktøy
 
Google Earth er et fantastisk verktøy for flygeplanlegging men utallige muligheter. Her kan man plotte inn ruter, måle lengder både i km, nautiske mil, miles, etc. Se høyde over havet på vilkårlige punkter, få en høydeprofil for ruten, kurser. I tillegg har Google Earth en innebygget flysimulator hvor man kan velge å fly selv ruten man har tegnet inn, eller la programmet selv fly ruten.
Det jeg har valgt å gjøre er å merke av Jarlberg flyplass, kryss ved Skoppum, Nautesund Bru og Notodden med nåler, og så plotte inn ruten som en sti ut fra nålene:
 
 
Jeg ser da at lengden på flyturen er 46,2 nautiske mil
 
Samt elevasjonsprofilen: Her ser jeg at høyeste punkt på ruten er 713 meter, over Skrimfjella, noe som selvsagt mås ta hensyn til ved valg av flygehøyder.
 
Steg 3.) Beregne flygehøyder
 
Jeg ser på høydeprofilen fra Google Earth. og leser tilgjengelig informasjon fra tekstsidene til Torp og Notodden og ser på høyde for Farris TMA.
Jeg ønsker å ha en sikker høyde over høyeste punkt ved Skrimfjellene (713 meter, eller ca 2150 fot) og satser derfor på å ligge i rundt 4000 fot på det høyeste
De høydene jeg setter opp er da:
Jarlsberg Flyplass-kryss E18 v/Skoppum: Initielt 1000 fot på Jarlsberg, stiger opp til 1500 fot ved krysset E18 v/Skoppum.
E18 v/Skoppum-Nautesund bru. Er nå utenfor Torp CTR, men fortsatt under Farris TMA. Farris TMA har en nedre grense på 2500 fot over største delen av Vestfold, men i vest går nedre grense først opp til 3500 fot, så opp til 4500 fot.Nautesund Bru ligger innenfor Notodden TIZ. Notodden TIZ går bra bakken og opp til 4500 fot helt i øst, mens  resten av Notodden TIZ går opp til 5500 fot. Av ruten på Google Earth ser jeg at jeg flyr over Lågendalen omtrent ved Svartsad, og vil se ned på Svarstad Skisenter ret sør for meg. Jeg ser at fjellområdet ved Skrim begynner her, så planen blir å ligge i 2000 fot ved Lågendalen og så klatre opp til 4000 fot mot høyeste punkt, mens jeg passer på å ikke bryte gjennom nedre grense for Farris TMA. Så descender jeg ned til 2000 fot rett før Nautesund (Nautesund ligger på sa 30 meter over havet).
Nautesund bru-Notodden Flyplass: Ser på ENNO (Notodden Flyplass) sine teksider som jeg lastet ned at flyplassen ligger 62 for over havet. Rett etter Nautesund går jeg ned til 1500 fot og starter innflyging mot flyplassen, slik at jeg ender opp vest for flyplassen og deretter starter landingsrunden.
 
Tilbake blir det samme høyder, bare i motsett rekkeflølge.
 
Steg 4.) Radiofrekvenser
 
Ser på VFR approach chart for Torp og for Notodden at jeg må notere meg følgende frekvenser:
Jarlsberg Flyplass:         122.300
Torp ATIS                       119.075
Torp TWR                       118.650
Farris Approach              134.050
Notodden AFIS               118.800
 
Steg 5.) Sambandsprosedyrer
 
Jeg ønsker å gå igjennom hele ruten med tanke på radiokomminikasjon for å forbrede meg og i tillegg sjekke at jeg har fått med meg alt.
 
Ser på sidene til Jarlberg Luftsportsenter at det er egen prosedyre for avgang fra Jarlsberg Flyplass:
Her må jeg ringe Torp TWR på telefon før avgang istedenfor å kontakte dem på radio. Dette for å lette arbeidsbelastningen for flygelederne i tårnet på Torp, siden Jarlberg flyplass ligger innenfor kontrollområdet til Torp.
 
Etter at avgangstillatelse er fått rapporterer jeg i lufta på Torp Frekvens, ber dem om å åpne ATC flighplanen (som jeg skal fylle inn senere) og ber deretter om klarering til å forlate kontrollsonen mot nord, i tillegg ber jeg om å skifte frekvens til Farris approach.
Skifter til Farris og ber om traffikkinformasjon for å få vite om det er annen VFR trafikk som kan dukke opp i retningen jeg skal.
Jeg holder meg på Farris, selv om jeg flyr like under TMA grensen, slik at jeg kan be om trafikkinfo når jeg ønsker det. I tillegg kan jeg evt be om klarering til å gå opp til 4000 fot når jeg krysser Lågendalen.
Når jeg nærmer meg Nautesund bru, før jeg krysser grensen til Notodden TIZ, sier jeg ifra til Farris at jeg forlater frekvensen og etablerer kontakt med Notodden ATIS, melder posisjon, høyde og intensjoner.
Deretter regner jeg med å få trafikkinformasjon fra Notodden TIZ som jeg evt. må ta hensyn til, i tillegg til QNH (lufttrykk) osv. Deretter blir det innflyging og landingsrunder med tilhørende melding til Notodden ATIS før landing på Notodden og lukking av ATC flightplan.
 
Tilbake blir det da omrent samme kommunikasjon, bare i motsatt rekkefølge, og i tilelgg slipper jeg å ringe til Torp TWR ved landing på Jarlsberg, melder bare inn full stopp landing og lukking av ATC flightplan.
I tillegg til dette sjekker jeg prosedyrer for sambandsvikt. Repeterer sqwawk kode for sambandssvikt (7600) og ventemønster samt lyssignaler fra tårnet.
 
Steg 6. Lage operativ lfygeplan
 
Jeg har søkt litt rundt på nettet og funnet en mal for operativ flygeplan som jeg synes fungerer bra.  Den er laget av Sola Flyklubb og er laget i Excel format.
Det første jeg gjør er å fylle inn dato, avgangsplass, destinasjon og fartøysjef.
Deretter Fuel flow for LN-YPW, bensinforbruk til bestemmelsessted (legger foreløpig inn med 0 vind fordi siden jeg flyr t/r Jarlsberg blir summen av alle vindvektorene 0 hvis jeg antar at vinden ikke endrer seg i nevneverdig grad). Legger også inn diverse informasjon om flyet, hastighet og beregning av vekt av fly, passasjerer og bensin. Som alltid med mikrofly er det en utfordring å holde seg under maksimal tillatt vektgrense for mikrofly, henholdsvis 450 kg/472.5 kg uten/med nødfallskjerm. Med 2 voksne passasjerer og bensin er det ikke mange kg igjen til vekt av flyet...
 
Rediofrekvenser legger jeg også inn ut ifra det jeg har funnet tidligere.
I tillegg legger jeg inn sikker flygehøyde basert på tidligere laget plan ut if ra informasjon fra flyplassene sine tekstsider fra AIP Norway of fra høyeprofiler basert på rute plottet inn i Google Eart.
 
Ønsker trekk, vindvektorer og tidspunkter legger jeg foreløpig inn med 0 vind. Dette kommer jeg til å gå igjennom en gang til kvelden før avgang, da jeg på det tidspunktet vil ha vindvektorer og anenn værinformasjon tilgjengelig.
 
 
Steg 7. Lage ATC flygeplan
 
Jeg ønsker søk og redningstjeneste og fyller derfor inn en ATC flightplan. Jeg logger meg inn på IPPC og fyller inn feltene basert på min operative flygeplan. Selv om dadoen og tidspunktet ikke er endelig bestemt, fyller jeg inn det som er mest riktig, og heller endrer det senere.
 
 
 
Steg 8. Plotte inn rute i AirNavPro for Android nettbrett
 
Når jeg flyr øsnker jeg å bruke mitt Android nettbrett som navigasjonshjelpemiddel. Jeg plotter derfor inn ruten i programmet AirNavPro fro Android. Det første jeg gjør er å opprette ett "custom Waypoint" i avkjøringen av E18 ved Skoppun. Deretter trekker jeg ruten fra Jarlsberg til kryset ved E18 rett nord, deretter til Nautesund Bru som er VFR meldepunktet inn til Notodden Flyplass, og deretter siste strekket inn til Notodden Flyplass.
 
Jeg velger å ta med visning av luftromsgrenser opp til flight Level 50 og får dermed Farris TMA i tillegg til Notodden TIZ og Torp CTR.   
 
 
 
Steg 9. Vær og vind
 
Jeg ønsker å finne kilder der jeg kan sjekke vær og vind, og ta hensyn til dette i min flyveplanlegging.
 
Det jeg ønsker å finne ut er om det vil være:
-Akseptable værforhold på flyplass for avgang og landing på de tidspunktene jeg skal ta av og lande.
    -Spesiellt med tanke på (side) vind
-VFR forhold med god margin under hele flyturen
-Lite gust/turbulens
 
For værforhold på bakken bruker jeg yr.no (www.yr.no) . Her ser jeg også på skyforhold og temperaturer.
 
Jeg har lastet ned appen Aeroweather (gratis) for min Iphone. Her finner jeg METAR/TAF for de flyplassene jeg har valgt (i dette tilfellet Torp og Notodden).
 
I tillegg går jeg inn på IPPC sine hjemmesider www.ippc.no.
Her kan jeg se på værradar og IGA værprognose. I tillegg ser jeg på "Upper wind and temperature" for Flight Level 050.
I tillegg kan jeg også velge å gå inn på SIGMET kartet for Nord Europe for å sjekke bl. annet turbulens osv.
 
 
 
 Steg 10. Sikkerhet
Jeg ønsker å gå igjennom alle nødprosedyrer og gjennomføring av flyturen slik at jeg minimaliserer risikoen mest mulig.
Det en jeg ønsker å gjøre er å gå igjennom det som skjer før flyturen, det andre er hva jeg eventuelt må gjøre mens jeg er i luften.
 
Sjekkliste før flyturen:
Sjekke at været er innenfor de operative minimumsgrensese og de grensene jeg har satt for meg selv
Tar en sjekk av værmelding kvelden før, dagen jeg skal fly, og mens jeg sitter i flyet rett før planlagt avgang
 
At jeg har den nødvendige erfaringen, treningen og formen for å gjennomføre turen på en sikker måte
Det er et par måneder siden jeg føy sist, så jeg tar noen landingsrunder uten passasjer en time eller to før den planlagete flyturen
 
At flyet er i teknisk god sand
Kontroll av dokumenter, og endel momenter i tillegg til daglig inspeksjon, spesiellt oppvarming av mottorrom med kupevarmer før oppstart
samt sjekk av vinger for is.
 
Sjekkliste av hva som jeg må være mentalt forbredt på under flyturen:
Gå igjennom hva jeg gjør ved motorkutt rett etter avgang (stikka frem)
Huske å se etter potenielle nødlandingsplasser underveis
Motorbrann (bensin av, full trottle)
Unngå stall/flikk/spinn i lav høyde pga for liten flygefart evt i kombinasjon med uren sving  
 
 Steg 11. Da ble turen gjennomført
 
Det så lenge ut til at det spøkte for flytur til Notodden i julen pga kraftig vind og ellers dårlig vær, men mandag 23.12.2013 ble det plutselig noen timer med knallbra vær. Da var det bare å hoppe inn i flyet, først ta noen landingsrunder på Jarlsberg og Torp, og deretter plukke opp passasjeren. Turen gikk nøyaktig som planlagt. AirNav Pro på Iphone ble benyttet som navigasjonshjelpemiddel og det var veldig enkelt å følge kursen over fjellet til Nautesund. Noe vind fra vest ga en bakkefart på 50-60 knop til Notodden, men tilbake ga medvinden opp mot 130 knop bakkefart, noe som gjorde at hjemturen gikk unna på rekorfart. 3 knop variabel vind på Notodden. AFIS fullmektigen foreslo bane 30 og det ble en utrolig flott finale over Heddalsvannet inn mot flystripen. Deretter ble det touch and go, og så tilbake til Jarlsberg samme veien.
 
 
 
 
 
 
Ċ
Anders H,
3. des. 2013, 00:24
Ċ
Anders H,
3. des. 2013, 00:24
Ċ
Anders H,
3. des. 2013, 00:24
Ċ
Anders H,
3. des. 2013, 00:59
Ċ
Anders H,
3. des. 2013, 00:56
Ċ
Anders H,
3. des. 2013, 00:24
Ĉ
Anders H,
5. des. 2013, 05:53
Comments