Artikler‎ > ‎

Nødprosedyrer

 Uttak fra spinn:
1. NØYTRALISERE STIKKE OG SLÅ MOTOREN PÅ TOMGANG
2. GI FULLT SIDEROR MOT ROTASJONSRETNINGEN
3. EVENTUELLT FØRE STIKKA FREM FOR Å OPPHEVE STEILINGEN
4. SENTRERE SIDEROR NÅR ROTASJONEN STOPPER
5. DRA FLYET UT AV STUPET FØR HASTIGHET BLIR FARLIG STOR
 
Nødlanding på vann
Hvis mulig, land parallellt med land for lettere å bedømme høyde
Etablere beste glidehastighet
Kringkaste mayday og intensjoner
Forbered evt. passasjerer for nødlanding
Sikre alle løse gjenstander i kabinen
Stramme setebelter og seletøy
Åpne alle dører
Åpne vinduer og luker
Bruk evt. tilgjengelig motorkraft til å opprettholde kontroll ved innflyging
Bruk en høy nese/angrepsvinkel med minimal lufthastighet ved landing
Hvis flyet har utrekkbart understell, trekk det opp
Fly flyet til all bevegelse er stoppet
Ved landing, ta et dypt pust, vent til all bevegelse har stoppet
Vent i 5 til 10 sekunder for bobler før utløsing av beltet
Løsne beltet, bistå passasjerer med belter, og vær forsiktig hvis flyet er opp ned
Hvis flyet er helt under vann, være mentalt forberedt på mangel av sikt og desorientering
Evakuer flyet gjennom nærmeste utgang
Hvis dørene er blokkert, åpne vinduer nok til å la vann strømme inn for å utjevne trykket
Følg bobler til overflaten
Orientere deg om plassering og retning til land, og plasseringen av overlevelse utstyr
Samle overlevende, henvise dem til land
Comments