เค้าโครงงาน

  แบบฟอร์มเขียนโครงร่างโครงงาน

ชื่อโครงงานบัวลอย

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชื่อผู้ทำโครงงาน

1  นางสาวนิตยา   เนาวราช           เลขที่    32     ชั้น  ม. 3/1

2  นางสาวศุภนิดา  วงศ์ชวนากร  เลขที่    34   ชั้น     ม. 3/1

3  เด็กหญิงจารวี      อันทรบุตร       เลขที่    38    ชั้น   ม. 3/1

4  นางสาวปริยาภรณ์  การบุญ     เลขที่ 43      ชั้น    ม. 3/1

5  นางสาวภาพร  โขเมษฐวัฒน์   เลขที่ 46     ชั้น   ม. 3/1

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูพิริยะ  ทองเหลือง

ระยะเวลาดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน

1. แนวคิด ที่มา และความสำคัญ
ความเป็นไทยเราจึงมีคิดที่จะทำขนมไทย เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม เพื่อไม่ให้คนไทยหันไปนิยมรับประทานอาหาร junk food   แต่หันมามองเห็นค่าของอาหารไทยๆ อย่างบัวลอย อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์อาหารไทยให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อนำเสนอโครงงานเรื่อง บัวลอย ผ่านเว็บไซต์ Youtube.com  (ภาพยนตร์)
2.2 เพื่อนำเสนอโครงงานเรื่อง บัวลอย ผ่านเว็บไซต์ https://sites.google.com/site/jareww

3. หลักการและทฤษฎี
youtube.com
google sites
https://sites.google.com/site/jareww 

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1 เตรียมการ                       

ส่วนผสมบัวลอย

* แป้งข้าวเหนียว 2 ถ้วยตวง
* เผือกนึ่งสุกบดละเอียด 1 ถ้วยตวง (กรณีต้องการบัวลอยหลายสีสามารถเลือกใช้ฟักทอง เพื่อทำบัวลอยสีเหลือง, ใบเตย เพื่อทำบัวลอยสีเขียว, อื่นๆ)
* น้ำเปล่า 1/4 ถ้วยตวง
 ส่วนผสมน้ำกะทิ
* กะทิ 2 ถ้วยตวง
* น้ำตาลมะพร้าว 100 กรัม
* น้ำตาลทราย 1 ถ้วยตวง
* เกลือป่น 1 ช้อนชา
* เนื้อมะพร้าวอ่อน, ไข่ (จะมีหรือไม่มีก็ได้)
* งาขาว (สำหรับแต่งหน้า จะมีหรือไม่มีก็ได้)
4.2 ดำเนินการ    
วิธีทำขนมไทย
1. ทำบัวลอยโดยผสมแป้งข้าวเหนียว, เผือกนึ่งและน้ำเปล่าเข้าด้วยกัน นวดจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเป็นเนื้อเดียว จากนั้นจึงนำมาปั้นเป็นลูกกลมๆ ระหว่างปั้นนั้น ควรโรยด้วยเศษแป้งข้าวเหนียวเล็กน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกบัวลอยติดกัน (ถ้าต้องการทำบัวลอยหลายสีก็ใช้ส่วนผสมเพิ่ม ไม่ว่าจะเป็นฟักทองสำหรับสีเหลือง หรือใบเตยสำหรับสีเขียว เป็นต้น)
2. ต้มน้ำในหม้อขนาดกลาง รอจนเดือดจึงใส่ลูกบัวลอยที่ปั้นไว้แล้ว เมื่อบัวลอยสุกให้นำออกมาแช่ในน้ำเย็น (บัวลอยที่สุกแล้วจะลอยขึ้น)
3. ทำน้ำกะทิโดยผสม กะทิ, น้ำตาลมะพร้าว, น้ำตาลทรายและเกลือป่นลงไป ควรใส่น้ำตาลทรายแค่ครึ่งเดียวก่อน ถ้ายังหวานไม่พอจึงค่อยใส่เพิ่มลงไป ต้มจนเดือด จึงหรี่ไฟลง นำบัวลอยที่ต้มไว้แล้วใส่ลงไปในน้ำกะทิ ต้มต่ออีกสักพักจึงปิดไฟ ถ้ามีมะพร้าวอ่อนก็ใส่ได้เลย พร้อมลูกบัวลอย (กรณีต้องการทำบัวลอยไข่หวาน ก็ตอกไข่ใส่ไปในหม้อหลังจากที่ใส่บัวลอยลงไป รอจนไข่สุกจึงปิดไฟ)
4. ตักใส่ถ้วย โรยหน้าด้วยงาขาว เสริฟขณะร้อนหรือรอให้เย็นก็ได้
4.3 ประเมินผล
เป็นไปอย่างราบรื่น
5. แผนปฏิบัติงาน      
วิธีดำเนินงาน

สัปดาห์ที่

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

สถานที่ทำกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1


-  เลือกหัวข้อการทำโครงงานและนำเสนอครู พร้อมทั้งเหตุผลในการทำ

-  ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร 

 


โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

 

สมาชิกในกลุ่ม

 

ครูที่ปรึกษา

2

            

 -  ทำรายงานและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 


 

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

 

สมาชิกในกลุ่ม

ครูที่ปรึกษา

3


-  ลงมือปฏิบัติทำคลิปสอนการเล่นกีฬาบาสเกตบอล

-  ร่วมประเมินผลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

 

สมาชิกในกลุ่ม

ครูที่ปรึกษา

4


-  เขียนรายงานโครงงานและสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

สมาชิกในกลุ่ม

ครูที่ปรึกษา

5

-  นำเสนอการทำงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน


โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

สมาชิกในกลุ่ม

ครูที่ปรึกษา

            
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ได้ฝึกทำบัวลอย
  2. มีความเข้าใจในขั้นตอนการทำบัวลอย
  3. สามารถนำมาประกอบอาชีพได้
7. เอกสารอ้างอิง
http://www.ezythaicooking.com/free_dessert_recipes/Thai_dumplings_in_coconut_cream_th.html

Comments