JARDÍ MEDIEVAL DE PLANTES MEDICINALS
DEL MUSEU-MONESTIR DE PEDRALBES

 

En el marc de  l’exposició “Plantes, remeis i apotecaris” impulsada pel Museu-Monestir de Pedralbes, en el claustre del monestir s'ha fet una recreació hipotètica d'un jardí medieval de plantes medicinals amb una cinquantena de plantes remeieres utilitzades a l'època medieval. Aquestes espècies han estat seleccionades a partir de dos tractats medievals sobre els anomenats medicaments simples.

Atès que bona part d'aquestes plantes encara avui són utilitzades com a medicinals, i que són explicades a l'assignatura de Botànica farmacèutica de la Facultat de Farmàcia, han estat estudiades  pels alumnes del grup T-1 (curs 2008-09) d'aquesta assignatura com a part de la seva avaluació

Presentem ara el resultat d'aquesta activitat, duta a terme pels estudiants de Botànica Farmacèutica (grup T-1, curs 2008-09) que en són els autors, amb l'assessorament del professorat del Grup d'Innovació Docent de Botànica Aplicada a Farmàcia (GIBAF) de la Universitat de Barcelona i amb la col·laboració del Museu Monestir de Pedralbes

Els estudiants han treballar per parelles, i de forma guiada pels professors, han anat elaborant al llarg del curs les 51 fitxes de les espècies del jardí medieval. L'objectiu perseguit ha estat que els mateixos  estudiants  confegissin  una visita virtual del jardí medieval de plantes medicinals del Museu-Monestir de Pedralbes  on-line.

A més de poder veure la imatge de cada espècie, també hi trobareu informació sobre la nomenclatura, la descripció botànica, els usos terapèutics a l'època medieval,  al Renaixement, a l'actualitat, alguns estudis de futurs usos, la toxicitat, la bibliografia que contrasta la informació i els autors de cada fitxa.

Si entreu aquí, podreu iniciar la visita virtual

Que tingueu un agradable passeig virtual pel jardí!

Barcelona, febrer de 2010