กิจกรรม                                    
https://photos.google.com/album/AF1QipOyal6afvlzOoCFlzctYbL5y5pCvnH1Cl61VqwR
   
      การประชุมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน และการประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกคส์ (e-Portfolio) วันที่ 3 - 6 กรกฎาคม พ.ศ.2560
https://photos.app.goo.gl/4hBwLcyuwgdfdwlr2
     
        การอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์อิซูซุ
 ระบบเกียร์อัตโนมัติ AW30-40LT ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์อิซูซุ  วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วันที่ 26-28 มิถุนายน 2560 


http://202.29.233.68/?p=login
https://sites.google.com/site/jarayeport/home/monitorwifi.png
https://sites.google.com/site/jarayeport/home/errorwifi.PNG
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexqM7MJRbpsz2Iylj2J6-d3tZpT6iaFA1c-BvVKkeEtS2yWQ/viewformhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYBhdrpsJY-GU78nXnfT0c5bloE8H7WxYZEa_1LCltLVzFAw/viewformผลงานนักเรียน
https://www.studentloan.or.th/index.php/homehttp://www.v-cop.go.th/v-cop/http://www.vec.go.thhttp://www.r-radionetwork.com/website/homeทำเนียบรุ่นนักศึกษาที่เข้าเรียนรายวิชาhttps://www.youtube.com/นักเรียนทวิศึกษา

http://kkwind.ac.th/vein3/