Dydaktyka
Informacje dotyczące dydaktyki

Strona główna (Homepage)

Bibliografia
- Seznam publikací

Dydaktyka

Komunikaty

Kultura i media

Liturgia

Łącza (links)

My status


------------------------------------------------------------


        ____________________________________________

Książki

Grzegorz Leopold Seidler, Henryk Groszyk, Antoni Pieniążek, Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie

Andrzej Korybski Leszek Leszczyński, Antoni Pieniążek,
Wstęp do prawoznawstwa

Anna Kalisz-Prakopik, Piotr Pęcak, Eliza Prokop-Perzyńska,
Materiały pomocnicze
ze wstępu do prawoznawstwa: 
schematy i tabele

Lech Morawski, Wstęp do prawoznawstwa

Lech Morawski,
Wykładnia w orzecznictwie sądów. Komentarz.

Lech Morawski, Zasady wykładni prawa

Sławonmira Wronkowska,
Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa

* * * * * * *

Liczne pozycje wydawnicze są wskazane
w przedstawionych książkach

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tadeusz Kwiatkowski, Wykłady i szkice z logiki ogólnej

Sławomir Lewandowski, Hanna Machińska, Andrzej Malinowski, Jacek Petzel, Logika dla prawników

Andrzej Malinowski, Polski język prawny. Wybrane zagadnienia.

Andrzej Malinowski, Michał Pełka, Radosław Brzeski,
Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników

Andrzej Malinowski,
Redagowanie tekstu prawnego.
Wybrane wskazania logiczno-językowe.

Mała encyklopedia logiki,
red. nauk. Witold Marciszewski;

aut. Kazimierz Czarnota [et al.].

Oktawian Nawrot, Wprowadzenie do logiki dla prawników

Zygmunt Ziembiński, Logika praktyczna

    Inne materiały, w tym mogące być ewentualnie przydatnymi w dydaktyce,
prezentuję w sekcji Kultura i media.

 Ogłoszenia

    Ogłoszenia bieżące znajdują się w sekcji Komunikaty.