BRUNTINGE


                                                                                                                                                                                                              

Het ontstaan van Bruntinge:  -ing-namen van esdorpen zijn  kennelijk uit boerderijnamen voortgekomen, waarbij het achtervoegsel in de regel met een mannennaam is verbonden (zoals Brunt in Bruntinge

Bruntinge is een eschdorp in de gemeente Midden-Drenthe (tot 1998 gemeente Westerbork,  ten zuiden van Westerbork en ten oosten van Wijster.

Ten noorden ervan ligt de Bruntingeresch, ten oosten het Bruntingerbinnenveld en ten zuiden de Bruntingerweiden en het Bruntingerbos (13 ha). Dit bos omvat houtwallen en bosjes en is een staatsnatuurreservaat. Bruntinge is een satellietnederzetting vanuit Westerbork.

In 1513 als to Bruntinghe vermeld, in 1851-55 als Brunting

 

 

Bruntinge aanleg waterleiding

 Elektriciteit in Bruntinge 

Zie bruntinge vroeger 

 

 

 

 

 

Op deze site vind je oude foto's en ansichten van Bruntinge.

Bruntinge is klein dorp dat was gelegen in voormalige gemeente Westerbork nu Midden Drenthe.