เปิดเว็บไซต์   ครูณรงค์ศักดิ์  จันทะรักษา  ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนครับ...
วิธีเข้าห้องเรียนออนไลน์ 
    1.  เข้าเว็บไชต์ www.google.co.th  
คลิก  เข้าสู่ระบบ  (อยู่ด้านบนขวามือ)

ชื่อ           ........................@pangkenpittaya.ac.th

รหัสผ่าน   8   ตัว (ใช้เลขประจำตัวนักเรียนซ้ำ 2 ครั้ง) 

เช่น  56545654

          ***  ทำตามขั้นด้านล่างเฉพาะครั้งแรกที่เข้าสู่ระบบ

          ***  1.1 กด  ยอมรับข้อตกลง ไปยังบัญชีใหม่ของฉัน

          ***  1.2 เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ (อย่างน้อย 8 ตัว)

                    ใช้เข้าสู่ระบบในครั้งต่อไป (จดจำให้ดีนะครับ)

    2. เข้าเว็บไชต์ https://classroom.google.com

    3. เข้าในฐานะ    นักเรียน 

    4. กดเครื่องหมาย  บวก (อยู่ด้านบนขวามือ)

    5. กรอกรหัสเข้าเรียนที่ได้รับจากครู

        ( ข้อ 3,4,5 ทำเฉพาะครั้งแรกที่เข้าห้องเรียนออนไลน์)

             เพียงเท่านี้นักเรียนก็สามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้แล้วครับ......ปฏิทินปฏิบัติงาน