Strepen

 

Bilthoven, juni 2006.

 

In de loop van zijn leven als ziekenhuisdirecteur vond de auteur altijd veel genoegen in het schrijven van beleidsstukken en wel op een dusdanige manier dat dit voor een ieder in de organisatie leesbaar was.

Dit plezier in het schrijven strekte zich ook uit tijdens allerlei bestuursactiviteiten en advieswerk, maar vooral tijdens zijn lidmaatschap van de Vrijmetselarij.

Daar heeft hij Bouwstukken gehouden en jaren een Website gevuld met wekelijks commentaar en als Voorzittend Meester vele toespraken gehouden.

 

Een selectie treft u hierbij aan, veelal gebaseerd op maatschappelijke ontwikkelingen.

 
Uitsluitend nog als Kindle E-book verkrijgbaar bij Amazon.nl voor 4,99 euro. 
ISBN/EAN: 978-90-815157-9-5, 121 pagina`s.