Eva

Na alle verhalen is het nu tijd voor deze

DEBUUT ROMAN

Laren, september 2012

In dit boek wordt het leven geschetst van de Joodse vrouw Eva die in de tijd voor de Tweede Wereldoorlog, op de vlucht voor de Nazi`s, vanuit Duitsland op de Wallen in Amsterdam terecht komt en daar aan de zelfkant van de maatschappij, in Het Leven, beland.

Een dramatische ontmoeting met een naamgenoot heeft tot gevolg dat beiden met een verschrikkelijk geheim verder moeten leven. Hun hele verdere leven blijft in het teken staan van dit geheim en ook de oorzaak daarvan ervaart de gevolgen.

Vanuit verschillende invalshoeken komt dit drama in deze roman tot leven en kent een verrassend slot.

Voor een preview van het boek: klik op deze regel.


Zie ook de uitleg in de SHOP.