Denkend aan Boekhouders

Laren, januari 2016

Hoe is het toch mogelijk dat de vorming van één Europa met het doel om nieuwe oorlogen te voorkomen uitmondt in steeds meer onvrede, ja zelfs opstand?
Het antwoord ligt maar in één woord: EURO!
Want sinds het bestaan van de Europese Unie en haar Euro ervaren we als Nederlanders dagelijks hoe de economie aan het veranderen is, het lijkt wel of het steeds moeilijker wordt om als land en vooral als burgers te overleven in een krimpende economie.

Is dit nu een subjectief gevoel of is dit een werkelijkheid die ons steeds meer in de greep krijgt?
Daar probeert dit boek een antwoord op te geven.
Als dat zo is, kan er dan nog wat aan gedaan worden? Ook dat komt aan de orde!

Er wordt nagegaan of er misschien sprake is van een weeffout bij de realisatie van de Europese Unie en de Euro, die schijnbaar onontkoombaar haar te gronde zal richten.

Zie ook de uitleg in de SHOP.