Janko Gorenc


Žive naj vsi narodi ki hrepene dočakat' dan,
da koder sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan,
da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak!

 

 

Opis o meni in mojem delu:

Sem Janko, pišem se Gorenc. Rojen sem 12 decembra 1964 leta v Brežicah. Doma sem v okolici Krškega. Mesto Krško leži v jugovzhodnem delu Slovenije, nekje med Celjem in Novim Mestom. Moj materin jezik je slovenski. Slovenščina vsebuje 37 narečij/dialektov in 16 govorov. Moje narečje je posavsko in govor sevniškokrški. Od leta 1993 sem brezposeln. Tuje jezike se učim samostojno. Sem samouk. Zbiram števnike in raziskujem različne številčne sisteme iz različnih jezikov. Z zbiranjem števnikov sem začel leta 1984, to je pred 25 leti. Moje prvo zbiranje se je začelo, ko sem v roke dobil revijo "Politikin Zabavnik" V reviji je bil članek " Nauči se šteti od ena do deset v 10 jezikih. Ta članek se je ponovil, še v naslednjih 5 revijah. Tako je bila moja prva zbirka velika: "števniki v 60 jezikih". Pozneje sem začel obiskovati knjigarne. Doma imam knjige iz več kot 60 jezikov (večinoma slovarji). Nato sem začel iskati števnike v NUK-u in drugih mednarodnih knjižnicah, univerzah, konzulatih, pisal sem različnim misijonarjem, etnologom, jezikoslovcem in popotnikom po daljnih deželah. V zadnjih 9 letih dobivam veliko informacij preko interneta.  Internet lahko uporabljam v krajevni knjižnici in v Mladinskem Centru.

Celotno zbirko imam napisano v eni knjigi (izdaja samo za lastno uporabo) in v dodatni mapi. V zadnjih 2 letih pa sem si svojo zbirko spravil tudi na CD in na dve disketi. Imam zbirko iz 14003 jezikov, narečij/dialektov, podialektov, govorov, slengov, argotov,... idr. Sicer znam na pamet šteti od  1 do 10 v 500 različnih jezikih.

Moja elektonska naslova sta:

j_gorenc@yahoo.com

jankogorenc@hotmail.com  

Bolj specifični podatki o moji zbirki

Vsi jeziki (naravni in zgrajeni), dialekti in govori z dodatnimi variantami: 14003

1.    Naravni jeziki, dialekti, poddialekti, in govori: 7836

a)    Naravni jeziki: 5294 (od tega 4285 živih jezikov, 664 je izumrlih, in 345 skoraj izumrlih).

b)    Naravni dialekti: 2428 (od tega 2242 živih dialektov, 75 je izumrlih in 111 skoraj izumrlih).

c)    Poddialekti: 65

d)    Govori: 49

·         Naravni jeziki, dialekti, poddialekti, in govori z števniki (1-10): 6629

-      Naravni jeziki s števniki (1-10): 4271

-      Naravni dialekti s števniki (1-10): 2245

-      Naravni poddialekti s števniki (1-10): 65

-      Naravni govori s števniki (1-10): 49

2.    Dodatne variante: 517

3.    Zgrajeni jeziki (glasbeni, izmišljeni, logični, osebni, pomožni, poskusni, skrivnostni, umetni, univerzalni, zabavni in drugi jeziki), ter dialekti in tisti ki so spremenili svojo lastno ime: 5473

a)  Zgrajeni jeziki  in tisti, ki so spremenili svojo lastno ime: 5261

b)  Zgrajeni dialekti: 212

·         Zgrajeni jeziki ter dialekti in tisti, ki so spremenili svojo lastno ime s števniki (1-10): 4798

-      Zgrajeni jeziki in tisti, ki so spremenili svojo lastno ime s števniki (1-10): 4599

-      Zgrajeni dialekti s števniki (1-10): 199

4.    Drugi jeziki (argoti, jezikovne šale, jezikovne igre, slengi,… idr) dialekti ali govori, in drugi sistemi štetja (to niso jeziki ali dialekti, ampak: sistemi kodiranja,... idr): 177

a)  Drugi jeziki: 158

b)  Drugi dialekti: 15

c) Drugi sistemi štetja (to niso jeziki ali dialekti, ampak: sistemi kodiranja,...): 4

 ·        Drugi jeziki in dialekti s števniki (1-10): 171

-      Drugi jeziki s števniki (1-10): 152

-      Drugi dialekti s števniki (1-10): 15

                                      ·          Drugi sistemi štetja (sistemi kodiranja,...idr.) s števniki (1-10): 4

Vse druge informacije, vključno z glavno stranjo lahko poiščete na: Janko Gorenc's Numbers Collection   v angleščini. Na tisti strani boste lahko dobili še informacije za druge strani: Languages

Na Numbers strani so spletne strani od različnih oseb na katerih so različne zbirke o števnikih iz naravnih, zgrajenih jeziki in posebej označenimi s števniki iz posameznimi zgrajenimi jeziki.

Lahko si pogledate mojo zbirko števnikov z nekaterimi zgrajenimi jeziki na: Collection numbers v angleščini.

Naslednji podatki o števnikih iz naravnih jezikov, dialektov in zgrajenih jezikov (glasbenih, izmišljenih, logičnih, osebnih, pomožnih, poskusnih, skrivnostnih, umetnih, univerzalnih, zabavnih in drugih jezikov), dialektih, ter drugih jezikih in dialektih ali govorih (argoti, jezikovne igre, jezikovne šale, slengi... idr) brez dodatnih variant (kot so: štetje po japonskem  jezikoslovju, štetje po kitajskem jezikoslovju; standardna, stara;...) in množic (šteje ljudi, šteje živali, štetje nežive narave...) 13486 je zabeleženo dne: 14.11.2009.

Od sedaj si lahko o mojem delu pogledate tudi v zvočni in slikovni obliki na video (you tube):

http://www.eposavje.com/zanimivosti/48-zanimivosti/1308-janko-gorenc-1-do-100-v-500-svetovnih-jezikih

Moje delo doma in v Mladinskem centru Krško (slika 1)

Moji dokumenti (knjiga samo za lastno uporabo, pisma: nekaterih misijonarjev, ambasad, članov poletnega inštituta iz Kanade; priročnik o štetju v jezikih iz Mozambika, prva beležka in začetno moje zbiranje (76 jezikov), revija Politikin Zabavnik (ena izmed številk, kjer je bil objavljen članek: Šteti od 1 do 10 v desetih jezikih. (Poglej desno stran revije na sliki), zraven revije je nekaj kopiranih strani iz moje elektronske pošte s števniki iz nekaterih zgrajenih jezikov) in mehanski pisalni stroj s katerim si pomagam doma (slika 2).

slika 1

Moje delo doma / Moje delo v Mladinskem Centru Krško

slika 2

Moji dokumenti

_______________________________________________________

Druge moje spletne strani (v angleščini):