Memoires maritimes.Mijn naam is Jan Dissel. Ik ben geboren en getogen in Amsterdam. Ook mijn voorvaderen waren Amsterdammers; dat gaat terug tot het midden van de achttiende eeuw. 

Van 1955 tot 1965 heb ik in de rang of functie van radio-officier gevaren.  Dit is althans de officiële benaming. Minder officieel werd het ook wel marconist, telegrafist, sparks, marc, vonkenboer of vonkentrekker genoemd. Mogelijk bestonden er nog meer benamingen, maar die werden in ieder geval niet in mijn bijzijn gebruikt.

De schepen waar ik in die periode op heb gevaren, staan links - in de juiste volgorde - vermeld. Ze staan ook hieronder in mijn monsterboekje, maar dat is misschien niet altijd even goed te lezen.

 

Veel zaken zijn vergeten, want ik heb nooit een dagboek bijgehouden. Een paar agenda's hebben de jaren overleefd. Hier en daar de gegevens over de schepen en mijn collega's aan boord bij elkaar geharkt.              Als me weer wat te binnen schiet, vaak ook door verhalen van vroegere collega's, zal ik dit op de juiste plaats neerschrijven. Ook komen er nog wat foto's bij. Meestal betreft dat (heel oude) dia's, die natuurlijk niet alleen moeten worden ingescand, maar ook nog geretoucheerd, want  helemaal gaaf zijn ze helaas niet meer.