Jämsén-sukuseura ry, perustettu 2010

Jämsén-sukuseura perustettiin Rautalammilla 1.8.2010 järjestetyssä Jämsénien sukutapaamisessa. Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

Sukuseura pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään

  • järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia,
  • keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta,
  • selvittämällä ja auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon,
  • harjoittamalla sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa, sekä
  • pitämällä jatkuvasti luetteloa suvun jäsenistä.

Jämsén-sukuseura ry on merkitty yhdistysrekisteriin 4.2.2011.

Nämä Jämsén-sukuseuran nettisivut toimivat ensisijaisena viestintäkanavana sukuseuran jäsenille ja muille asiasta kiinnostuneille.

5. Jämsénien sukutapaaminen ja sääntömääräinen sukukokous pidettiin 5.8.2012 Pihtiputaalla.

6. Jämsénien sukutapaaminen ja sääntömääräinen sukukokous pidettiin 3.8.2014 Konnevedellä.

7. Jämsénien sukutapaaminen ja sääntömääräinen sukukokous pidettiin 17.7.2016 Jyväskylässä

8. Jämsénien sukutapaaminen ja sääntömääräinen sukukokous pidettiin 15.7. 2018 Laukaassa. Lisää tietoa "Ajankohtaista" osiossa.

9. Jämsénien sukutapaaminen ja sääntömääräinen 10-vuotissukukokous 14.6.2020 Rautalammilla on PERUUTETTU korona pandemian takia.