Ulasan Surah 73‎ > ‎

Al-Imran 1~200

                                                                [Previous] [Next] [Home]

Al-Imran, dari  Ayat 51~60

51. “Sesungguhnya Allah itu Tuhan ku dan Tuhan kamu. Lantaran itu, berbaktilah kepada nya, inilah jalan yang lurus”.

52. Ketika Isa merasa akan terbit kekufuran dari mereka, ia berkata; “siapakah penolong-penolong ku kejalan Allah ?”, maka sahabat-sahabat nya berkata; “kami penolong-penolong agama Allah, kami telah beriman kepada Allah, dan saksikan lah, bahawa sesungguh nya kami ini orang-orang yang menyerah diri”.

53. “Hai Tuhan kami ! kami telah beriman kepada apa yang engkau turunkan, dan kami telah turut Rasul itu, oleh yang demikian, tulislah nama-nama kami berserta orang-orang yang menyaksikan kebenaran”.

54. Dan mereka membuat tipu daya, tetapi Allah balas membuat tipu daya, dan sesungguh nya Allah itu sepandai-pandai pembalasan tipu daya.

55. ingatlah tetakala Allah berkata; “Hai Isa ! sesungguhnya aku akan ambil mu dan akan angkat mu kepada ku, dan akan bersihkan mu daripada mereka yang kafir, dan akan jadikan orang-orang yang mengikut mu diatas mereka yang kafir, hingga hari kiamat, kemudian,  kepada ku lah tempat kembali kamu, maka nanti aku beri keputusan diantara kamu tentang apa yang kamu selisihkan.

56. Maka ada pun mereka yang kufur itu aku akan siksa mereka satu siksaan yang keras didunia dan akhirat, dan tidak akan mereka dapat pembantu-pembantu.

57.  Dan ada pun mereka yang beriman serta beramal  soleh, maka ia akan sempurna kan bagi mereka  ganjaran mereka, kerana Allah itu tidak cinta kepada orang-orang yang menganyanyai.

58. Yang demikian itu, yang kami bacakan dia kepada mu adalah sebahagian daripada tanda-tanda dan sebahagian daripada peringatan yang terpilihara. 

59. Sesungguh nya perbandingan Isa di sisi Allah adalah seperti Adam, ia jadikan dia dari tanah kemudian berkata kepadanya; “Jadilah” lalu jadilah ia.

60. Kebenaran itu dari Tuhan mu, lantaran itu janganlah engkau jadi seorang daripada orang-orang yang ragu-ragu.

 

Sumber dari;
[] http://www.facebook.com/groups/456661267697681/doc/456663497697458


Following Twitter;
[] https://twitter.com/knajidbcsbyahoo/status/657195692021014528


Comments