जल - संवर्धन 
(JAL-SAMVARDHAN
मराठी नियतकालिक 
(Marathi and English Monthly News Letter)

नविन अंक

 (New Issue)

पाण्याची व निगडीत जल-जैवविविधतेची, त्यांच्याशी निगडीत विविध प्रश्नांची, निगडित लोक समूदाय आणि त्यांच्या रोजगाराची चर्चा करण्यासाठी 'जलसंवर्धन' ह्या नियतकालिकेचा जन्म झाला आहे. मासे, नदी, विविध जलभाग व ह्या घटकांशी संबंधित विविध जनजातींच्या प्रश्नांची व ज्ञानाची चर्चा ह्या अंकात केल्या जाते.


(To discuss various issues related to water, aquatic biodiversity and related people, JAL - SAMVARDHAN news letter has been started.)

"जलसंवर्धन. वर्ष 2 अंक 10"

(JAL-SAMVARDHAN. Year 2 Issue 10)

दिनांक 1 November 2009 रोजी प्रकाशित झाला आहे.

(Published on 1 November 2009)

पीडीएफ फाईल मध्ये डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.....................

 (To download in PDF file please click following link).

 जलसंवर्धन वर्ष १ अंक ९

 


Scholarly Articles 

1) 2)


3)


(4)

5)

Popular Marathi Articles

(6)


(7)


(8)

An article on Dam effect on livelihood and biodiversity

Effect of Adan Dam on Fisheries and people's Livelihood


Research Paper on herbal fish stupefying plants

Fish Stupefying Plants

Traditional Conservation Practices