ברוכים הבאים!

צייטשריפט פאַר ליטעראַטור, קולטור, שפּראַך און פאָרשונג  
*
די מחברים 

אריאל אבן-מעשה (ירושלים)
עפרה אליגון (תל אביב)
רבקה באסמאן (הרצליה)
לייזער בורקא (ניו-יארק)
יהודה גור-אריה (גבעת שמואל)
מרים האפמאן (ניו-יארק)
עופר דינעס (קיימברידזש, מאס.)
חייקע ברוריה וויגאנד (לאנדאן)
קאבי ווייצנער (ווארשע)
איתי זוטרא (ניו-יארק)
משה טאובע (ירושלים)
מארעק טושעוויצקי (קראקע)
וועלוול טשערנין (כפר אלדד)
מרדכי יושקאווסקי (אריאל)
מענדי כהנא (תל אביב)
ראמאן כצמאן (בר אילן)
יצחק לודען (תל אביב)
מישא לעוו (רחובות)
רות לעווין (ירושלים)
משה לעמסטער (בת ים)
יצחק ניבארסקי (פאריז)
ישראל נעקראסאוו (פעטערבורג)
באריס סאנדלער (ניו-יארק)
טאמאס סאקסבערגער (ווין)
משה סחר (תל אביב)
וואלערי סלוצקי (קדומים)
גרוניא סלוצקי-קאהאן (מאנטרעאל)
אלכסנדרה פאליאן (מאסקווע)
פישקע דע גאל (קיימברידזש, מאס.)
מיכאל פעלזענבאום (רמלה)
דזשעראלד פרייקס (באפאלא. נ.י.)
מאריא קאספינא (מאסקווע)
בער קאטלערמאן (נווה צוף)
עמיל קאלין (תל אביב)
גריגארי קאנאוויטש (בת ים)
דבורה קאצאוויטש (בוענאס איירעס)
באריס  קארלאוו (בלומינגטאן)
משה קיאק (בוענאס איירעס)
דניאל קענעדי (פאריז)
סטעפן קראג (ארהוס, דענמארק)
מארטינא ראוואניאן (ווענעציע)
זשיל ראזיע (פאריז) 
אלכסנדר שפיגלבלאט (פתח תקווה)

אויב איר קענט אַרײַנקוקן אינעם אָקאָרשט דערשינענעם נומער פֿון בערל (דובֿ־בער) קערלערס "ירושלימער אַלמאַנאַך" (נ׳ 28, תשס״ח — 2008), זאָלט איר וויסן אַז ס׳דערוואַרט אײַך דאָרט אַ באַזונדערער נחת־רוח. דער נומער איז גרויס (430 זז׳, ממש די גרייס פֿון אַ גאַנץ בוך!), רײַך (45 באַטייליקטע!), שיין און אַ דערקוויקעניש פֿאַרן אויג, פֿאַרן מוח און פֿאַר דער נשמה! אויפֿן "אַלמאַנאַך" און אויף זײַן רעדאַקטאָר דאַרף מען בפֿירוש מאַכן די ברכה "שכּן־ירבו!" די נשמות פֿון יוסף און אַניע קערלער ע״ה, פּראָפֿ׳ קערלערס ביידע עלטערן (אין אָנדענק פֿון דער מאַמען זײַנער, דער אשת־חיל אַניען, איז אָט דער נומער טאַקע דעדיקירט) האָבן דערפֿון זיכער איבערגעלעבט אַ כּשר פֿאַרדינטע און געהויבענע עליה!  שיקל פֿישמאַן, "פארווערטס", 5 דעצעמבער 2008


Comments