Khatam Surah 41‎ > ‎

Fussilat

{41}

FUSSILAT (dijelaskan) 1~54.

Dengan nama Allah, Pemurah, Penyayang.

 

1. Haa Miim.

2. Diturunkan dari Pemurah, Penyayang.

3. Kitab yang dijelaskan ayat-ayat nya sebagai bacaan bahasa Arab buat kaum yang (mahu) mengetahui.

4. Sebagai pengemar dan pengancam tetapi berpaling kebanyakan mereka, maka mereka tidak dapat mendengar.

5. Kerana mereka berkata; “hati-hati kami dalam tutupan-tutupan yang (terhalang) dari apa  yang kamu  ajak kami kepadanya, dan ditelinga-telinga kami ada keberatan, dan diantara kami dan engkau ada satu dinding, oleh itu, bekerjalah, sesungguhnya kami (juga) bekerja”. 

6. Katalah;  “aku tidak lain melainkan manusia seperti kamu, diberi wahyu kepada ku, bahawa se nya Tuhan kamu, tidak lain melainkan Tuhan yang tunggal. Dari itu, berlaku luruslah kepadanya, dan mintalah ampun kepaanya, kerana kecelakaan (adalah) bagi orang-orang yang musrik”.

7. “Yang tidak memberi zakat, sedang mereka, terhadap akhirat, (adalah) orang-orang yang tidak percaya”.

8. “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beralam soleh, (adalah) bagi mereka ganjaran yang tidak putus”.

9. Tanyalah: “sesungguhnya adakah (patut) kamu kufur kepada (Tuhan) yang jadikan bumi dalam dua hari, dan kamu adakan baginya sekutu-sekutu, pada hal ia Tuhan bagi sekelian makhluk ?”.

10. Dan ia jadikan padanya gunung-gunung yang teguh diatas mukanya, dan ia beri berkat padanya, dan ia tentukan padanya makanan-makanan nya, dalam empat hari yang sama, untuk orang-orang yang bertanya.

 

11. Kemudian ia menuju kepada (pembikinan) langit, pada hal ia itu asap lalu ia berkata kepadanya dan kepada bumi, “hendaklah kamu berdua datang, degnan suka atau dengan tidak suka”. Kedua-duanya menjawab; “kami datang dengan suka”.

12. Lalu ia jadikan tujuh langit, dalam dua hari, dan ia wahyukan kepada tiap-tiap langit itu urusan nya, dan kami hiasi langit yang dekat ini dengan pelita-pelita, dan kerana hendak menjaga(nya)  yang demikian itu ketentuan (Tuhan)  yang gagah yang mengetahui.

13. Oleh itu, jika mereka berpaling, maka katalah: “aku ancam kamu (dengan) satu kebinasaan seperti kebinasaan (kaum) Aad dan Samud”. 

14. Tetakala datang kapada mereka Rasul-Rasul dari depan mereka dan dari belakang mereka, (dengan unjuran); “bahawa janganlah kamu menyembah melainkan Allah”, mereka berkata; “kalau Tuhan kami kehendaki, nescaya ia turunkan Melaikat.  Lantaran  itu, sesungguhnya kami tidak percaya kepada  apa-apa yang diutuskan kamu buat (menyembah) nya”.

15. Ada pun (kaum) Aad, maka mereka sombong dibumi dengan tidak benar, dan mereka berkata; “siapakah yang lebih kuat dari kita ?” pada hal tidak kah mereka fikirkan, bahawa Allah yang telah jadikan mereka itulah yang lebih kuat dari mereka ? tetapi mereka mengengkari tanda-tanda (kekuasaan) kami.

16. Maka kami kirim terhaap mereka angin yang sangat ribut dihari-hari yang sial, kerana kami hendak rasakan kepada mereka azab kehinaan dipenghidupan yang rendah (ini), sedang azab akhirat itu lebih menghina, kerana mereka tidak (dapat) ditolong.

17. Dan ada pun (kaum) Samud, maka kami telah beri pertunjukkan kepada mereka, tetapi mereka cinta kepada kebutaan lebih dari pertunjukan. Oleh itu, petir azab yang hina menimpa mereka dengan  sebab apa yang mereka telah usahakan.

18. Tetapi kami selamatkan mereka yang telah beriman, sedang mereka adalah orang-orang yang telah berbakti.

19. Dan (ingatlah) hari yang akan dikumpulkan seteru-seteru Allah ke neraka, lalu mereka dibahagi.

20. Hingga apabila mereka datang kepadanya, maka pendengaran mereka dan penglihatan mereka dan kulit-kulit mereka memberi persaksian yang menimpa mereka tetnang apa yang telah lalukan.

 

21. Dan mereka berkata kepada kulit-kulit mereka; “mengapa kamu memberi persaksian yang menimpa kami ?” mereka jawab: “Allah yang memberi kekuatan beromong kepada tiap-tiap suatu, membikin kami beromong”, dan ia telah jadikan  pertama kali, dan kepadanya lah akan dikembalikan kamu.

22. Dan kamu tidak (dapat) bersembunyi (daripada)  disaksikan oleh pendengaran kamu dan tidak penglihatan-penglihatan kamu dan tidak kulit-kulit kamu, tetapi kamu sangka, bahawa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa  yang kamu kerjakan.

23. Dan itulah persaksian kamu yang kamu sangka kan terhadap tuhan kamu, yang telah jerumuskan kamu, hingga jadilah kamu dari orang-orang yang rugi.

24. Oleh itu, jika mereka sabar, maka (tetap) nereka itu tempat kediaman mereka, dan jika mereka minta keredaan (Tuhan), maka tidak mereka dari orang-orang  yang diredai.

25. Dan kami telah utus untuk mereka teman-teman, lalu (teman-teman) itu puji-puji buat mereka , apa-apa yang  mereka sedang kerjakan dan apa-apa yang mereka sudah kerjakan, dan pantas lah tertimpa atas mereka putusan, bahawa se nya mereka adalah orang-orang yang rugi (termasuk) dalam (jumlah umat-umat yang telah dahulu, dari jin dan manusia).

26. Dan orang-orang yang kufur itu berkata; “janganlah kamu dengarkan Quran ini, dan bikinlah hingar (hiruk pikuk)  padanya supaya kamu dapat kemenangan”.

27. Oleh yang demikian, kami akan rasakan kepada mereka yang kufur itu azab yang sangat dan kami akan balas mereka (dengan) sejelek-jelek (balasan bagi) apa yang mereka telah kerjakan.

28. Yang demikian itu, balasan bagi musuh-musuh Allah (iaitu) neraka, adalah bagi mereka didalamnya, tempat tinggal yang kekal sebagai balasan dengan sebab mereka engkari ayat-ayat kami.

29. Dan orang-orang yang kufur itu berkata; “hai Tuhan kami ! unjuk kan lah kepada kami dua (golongan) yang sesat kan kami, dari jin dan manusia, supaya kami jadikan mereka dibawah tapak-tapak kaki kami, supaya jadilah mereka orang-orang yang paling rendah”.

30. Sesungguhnya orang-orang yang berkata; “Tuhan kami ialah Allah”, kemudian mereka tetap lurus, nescaya turun atas mereka melaikat (yang berkata); “bahawa janganlah kamu takut dan jangan lah kamu berduka cita, dan bergirang lah dengan syurga yang pernah dijanjikan kepada kamu”.

 

31. “Kamilah pengurus-pengurus kamu dipenghidupan didunia dan diakhirat, dan adalah untuk kamu, di(syurga) itu, apa-apa  yang diingini oleh diri-diri kamu, dan adalah bagi kamu, didalam nya apa-apa yang kamu harapkan”.

32. “Sebagai jamuan dari pengampun, penyayang”.

33. Dan bukankah tika ada orang yang lebih baik perkataan dari (manusia) yang mengajak ke(jalan) Allah serta beramal  soleh dan berkata; “bahawa se nya aku seorang dari muslimin ?”.

34. Dan tidak sama (darjat) kebaikan dan tidak (darjat)  kejahatan. Tolak lah dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang diantara mu dan dia  adalah permusuhan itu, (jadilah) seolah-seolah ia sahabat yang rapat.

35. Dan tidak diberikan (sifat)  itu melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak diberikan (sifat) itu melainkan kepada orang yang mempunyai kebahagiaan yang besar.

36. Dan jika engkau digangu oleh satu ganguan dari syaitan,  maka berlindunglah kepada Allah (kerana) sesungguhnya (Allah)  itu ialah pendengar, yang mengetahui.

37. Dan setengah daripada tanda-tanda (kekuasaan)nya ialah (peredaran) malam dan siang dan matahari dan bulan. Janganlah kamu sujud kepada matahari dan jangan kepada bulan, tetapi sujudlah kepada Allah yang telah jadikan nya  jika sungguh-sungguh hanya ia  lah yang kamu sembah.

38. Oleh itu, kalau mereka meyombong, maka mereka yang disisi Tuhan mu beribadat kepada nya malam dan siang, dan mereka tidak jemu.

39. Dan  setengah dari tanda-tanda (kekuasaan)nya ialah bahawa engaku lihat bumi itu diam,tetapi  apabila kami turunkan atasnya air, maka ia bergerak dan bertumbuh, sesungguhnya (Tuhan) yang menghidupkan dia  iaitu lah yang menghidupkan orang-orang yang mati, sesungguhnya ia amat berkuasa atas tiap-tiap suatu.

40. Sesungguhnya mereka yang membantah tanda-tanda (kekuasaan) kami, tidak tersembunyai atas kami, maka orang yang dicampakkan dineraka itulah lebih baik atau kah orang yang datang dihari kiamat dengan aman ? “kerjakan lah apa-apa yang kamu kehendaki (kerana) sesungguhnya ia melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.

 

41. Sesungguhnya mereka yang kufur kepada peringatan tetakala datang ia kepada mereka, (akan menemui kerugian yang besar), kerana sesungguhnya ia sebuah kitab yang mulia.

42. Yang tidak didatangai oleh kebatilan didepan nya dan  tidak dibelakang nya, diturunkan dari (Tuhan) yang bijak sana, yang terpuji.

43. Tidak dikatakan kepada  mu melainkan apa yang dikatakan kepada Rasul-Rasul sebelum mu, sesungguhnya Tuhan mu itu mempunyai pengampunan dan mampunyai seksaan yang pedih.

44. Dan jika kami jadikan dia Quran (bahasa) asing, nescaya mereka berkata; “mengapakah tidak diterangkan ayat-ayat nya ? Adakah (patut bahasa nya) asing dan (orang nya) Arab ?”  Katakan lah; “(Quran) itu pertunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman sedang mereka yang tidak beriman itu dikoping-koping merka ada tekanan dan (Quran)  itu satu kegelapan atas mereka, mereka itu dipangil dari tempat yang jauh. 

45. Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Musa kitab itu, tetapi jadi perselisihan nya padanya dan sekiranya  tidak terdahulu firman dari Tuhan mu, nescaya diberi hukum diantara mereka, kerana sesungguhnya mereka dalam ragu-ragu yang membingungkan ditentang itu.

46. Barang siapa beramal baik, maka (adalah) untuk dirinya, dan barang siapa berbuat kejahatan, maka buat kerugian nya, dan tidak lah Tuhan mu menganyanyai hamba-hamba (nya).

 

JUZUD KE 25.

 

47. Kepadanya lah (terserah)  pengetahuan saat itu, dan tidak keluar buah-buah dari kelopak-kelopak nya, dan tidak mengandung seorang perempuan dan tidak ia mendzahirkan, melainkan dengan pengetahuan nya, dan pada hari yang ia seru mereka; “dimanakah sekutu-sekutu ku ?”  mereka jawab; “kami telah khabarkan kepada mu, (bahawa)  diantara kami tidak ada seorang pun panyaksi”.

48. Dan hilang diri mereka apa-apa yang mereka seru dahulu, dan mereka yakin, bahawa tidak ada bagi mereka satu pun jalan terlepas.

49. Manusia (yang karif)itu tidak jemu meminta kebiakan, tetapi jika kesusahan mengenai diri, maka (ia)  putus asa, putus harapan.

50. Dan jika kami rasakan kepada nya satu rahmat dari kami, sesudah kesusahan yang mengenai nya, nescaya berkata; “ini buat ku, dan aku tidak percaya akan terjadinya hari kiamat, dan jika (diandaikan) aku kembali kepada Tuhan ku, (maka) sesungguhnya (adalah) bagi ku disisinya (pemberian-pemberian) yang baik”.  Tetapi kami sesungguhnya  akan  beritahu kepada mereka yang kafir itu apa-apa yang mereka telah kerjakan, dan sesungguhnya kami akan usahakan kepada mereka azab yang keras.

 

51. Dan apabila kami beri nikmat atas manusia, ia berpaling dan menjauhkan diri, tetapi apabila mengenai dia kesusahan, maka ia mempunyai permintaan yang panjang (lebar).

52. Katakan; “khabarkan lah kepada ku, jika adalah (Quran) itu dari sisi Allah, kemudian kamu kufur kepada nya, (maka) siapakah yang lebih sesat dari orang yang dalam perselisihan yang jauh?”.

53. Kami akan unjukkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan)  kemi disekitar jagat (setiap penjuru) dan di diri-diri mereka, hingga tertanya bagi mereka, bahawa se nya (Islam)itu benar, dan tidakkah cukup Tuhan mu (bagi mereka), bahawa se nya ia atas tiap-tiap suatu menyaksikan ?

54. Ketahuilah, sesungguhnya mereka dalam ragu-ragu tentang perjumpaan Tuhan mereka, ketahuilah, sesungguhnya ia mengepung tiap-tiap  suatu.

Comments