Energeticky audit
Energetické úspory v souvislostech 

  open open    facebook.com/audit.energii 


DOTACE PENB AUDIT KONTAKTY  DOMŮ 

Služby energetického specialisty - auditora,
ve smyslu zákona číslo 406/2000 Sb., s oprávněním vypracovat:

Odpovědi na časté dotazy:


Jaká je cena energetického auditu, posudku, energetického hodnocení nebo průkazu energetické náročnosti budovy ?

Cenová nabídka

Cena  samostatného průkazu energetické náročnosti budovy pro rodinný dům je od 3000 Kč.
Cena
energetického hodnocení v rámci  žádosti o státní dotaci, jehož je PENB  integrální součástí, je od 6000 Kč.
Cena za vypracování samostatného energetického auditu
nebo energetického posudku je pro bytový dům od 12 000 Kč.
(Energetický audit může též zahrnovat PENB.)

Vytiskněte si nezávaznou cenovou nabídku.


K čemu slouží energetický průkaz nebo audit
?

Protokoly Vám mohou významně ušetřit před vaším rozhodnutím investovat do rekonstrukce vašeho domu, instalace tepelného čerpadla, solárních panelů a dalších obnovitelných zdrojů energie. Nezávisle na dodavateli stavebních prací auditor ekonomicky vyhodnotí reálnost návratnosti vaší investice do úspor energii.
Obecná povinnost vypracovat tyto protokoly je dána zákonem 406/2000 Sb.


Jáká je záruka na zhotovený audit nebo průkaz budovy?

Auditor odpovídá za objektivnost, nestrannost, pravdivost a úplnnost vypracovaných protokolů ve smyslu zákona 406 / 2000 Sb. Kontrolu dodržení těchto kritérii provádí Státní energetická inspekce.


Jaký je rozdíl mezi energetickým auditem a průkazem energetické náročnosti budovy?


Průkaz energetické náročnosti budovy
hodnotí energetickou náročnost budovy hodnocené a referenční a zařazuje hodnocenou budovu do energetické třídy. Hodnocení budovy probíhá s využitím výpočtového modelu bu
dovy při okrajových podmínkách daných TNI a ČSN.


Doporučení energetického auditora stran zvýšení energetické účinnosti je zjednodušeno na jeden návrh a realizovatelnost tohoto opatření je vyhodnocena pouze pomocí prosté doby návratnosti.


Energetický audit
hodnotí energetickou náročnost (budovy plus technologie) jako celek na základě skutečných spotřeb energii za poslední tři roky. Použitý výpočetní model je přizpůsoben reálným okrajovým podmínkám v místě hodnocení.

Navrhuje se několik variant opatření ke zvýšení energetické účinnosti .

Auditor doporučuje optimální variantu na základě komplexního ekonomického hodnocení   (prostá a diskontovaná doba návratnosti, čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento investice)

Tento druh ekonomického hodnocení zaručuje klientovi smysluplnost a efektivitu budoucí investice do úspor energii oproti investici do různých stavebních a technických opatření provedených  “ad hoc” pouze na základě doporučení dodavatele stavebních prací. Doporučení energetického auditora je skutečně NEZÁVISLÉ, protože nemá žádnou vazbu na budoucího dodavatele stavebních prací.

Princip výpočtu energetické náročnosti budovy lze odvodit z tohoto obrázku


princip-vypoctu-enb.jpgKontakty a dotazník
Ing. Jiří Feiler, Energetický specialista,
TEL:603532315, EMAIL:
jirifeiler@gmail.com


Nabídka spolupráce pro architektonické
ateliéry a developeryPřímé odkazy a podrobnosti o poskytovaných službách


Další odkazyKONTAKTY: Energetický specialista,
TEL:603532315, EMAIL:
auditenergii@gmail.com