jakubminaru@gmail.comoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo


ŽIDLE VS SPEKTRUM12

/ CHAIRS_VS_SPECTRUM12


Jestliže v předešlé snaze ŽIDLE_VS_POMNÍKY (viz níže na stránce) posloužily barvy mého osobního spektra (¨SPEKTRUM8) jako prostředek, zde se SPEKTRUM12 promění v jedno ze dvou exaktně nepropojitelných témat: OBRYS skrze design a BARVA skrze probuzenou emoci.

Půjde tedy pouze o pokus o kousek se přiblížit společné komunikaci mezi obrysem a výplní (linií jako příběhem a barvou jako neopsanou emocí).

Má vzniknout 12 židlí /je to příprava podkladu ve tvaru židle, podklad pro nejspíše umělecký zásah barvou, řeší se vždy jeden vzorek ze SPEKTRUM12 právě pro jeden připravený podklad. Hmotnost jedné židle bude do 12 kg. Technické řešení židle je odhadnuto pro posazení jedné osoby do 150 kg. Přijatelné sezení může vyplynout z tvarů přejatých z knihy-geneze MODERN FURNITURE - 150 YEARS OF DESIGN /Fremdkörper.

Právě jsem zde do stránky vložil obrazovou a video dokumentaci první ze zhmotněných židlí pod názvem THE TREBLE OUTRE BLUE (viz. výše na stránce). Také jsem s předešlou dokumentací přidal foto-ilustrace tří židlí, které by měly následovat (zde pod textem). Realizace THE TREBLE OUTRE BLUE byla investována skrze Multiplicita WPC a nyní je dostupná za 24 000 CZK. Pro následující tři kusy je třeba investice 60 000 CZK. Investor získává výhodu vlastního nacenění tří židlí a následný profit bez procentuálních nároků autora židlí.

Pro vyhotovení podkladů (židlí) je použito bukové dřevo (technická příprava materiálu skrze studio TOONWOOD).

Umělecký popis židlí: Malba (obraz) v prostoru na savý materiál s přizpůsobenou fyzickou úpravou. Do obrazu je možné se přiměřeně pohodlně usadit a být jeho součástí, být součástí glorie barvy. Při odhmotňování dřevěných objemů v rámci ponížení hmotnosti židlí vznikají různé dutiny, které přispívají k libozvučným rezonancím při poklepání na některá místa (viz. video a album nahrávek 78 sekund pop music)

//

English version of the previous annotation here later.Osobní návrh skladby 12ti židlí

/ Original design of consistency for 12 chairs

(první výsledky/ first results)


Mísa barevných rozvrhů designu

podle geneze MODERN FURNITURE - 150 YEARS OF DESIGN /Fremdkörper

/ The Bowl with plans of color for Design in the book of genesis ..


Názor

/ The Demonstration

.

.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ŽIDLE VS POMNÍKY

/CHAIRS_VS_MEMORIALS

Pokus o přenesení 12ti filmových charakterů (hrdinové i antihrdinové) do podob a ergonomie sezení "židlí_VS_pomníků".

Sedni si do své populární postavy.

Výběr 12ti postav z 12ti nejpopulárnějších filmů podle žebříčku ČSFD (sběr informací a názorů, osobních analýz, odborných popisů a masových vyznání): Andy Dufresne (The Shawshank Redemption), Forrest Gump (Forrest Gump), Vrchní sestra Ratchedová (One Flew Over the Cuckoo's Nest), Černý obr John (The Green Mile), Oskar Schindler (Schindler's List), John Doe (Se7en), Don Vito Corleone (The Godfather), Porotce číslo 11 (12 Angry Men), Michael Corleone (The Gotfather: Part II), Modrooký pistolník Frank (Once Upon a Time in the West), Neurotik a válečný veterán Kraus (Pelíšky), Vincent Vega (Pulp Fiction).

Užší výběr 4 postav a realizace návrhů a nákresů: John Doe (Se7en), Porotce číslo 11 (12 Angry Men), Modrooký pistolník Frank (Once Upon a Time in the West), Vincent Vega (Pulp Fiction).

Realizace "židlí_VS_pomníků": John Doe (Se7en), Porotce číslo 11 (12 Angry Men), Modrooký pistolník Frank (Once Upon a Time in the West).

Tvary "židlí_VS_pomníků" sestaveny převážně z kreseb podle dlouhodoběji shromažďovaných fotografií populárních i neznámých židlí.

Převodníkem, či emocionálním překladem designu do charakterové vlastnosti populárních (tedy idealizovaných) filmových postav jsou barvy, 12 barev, jež se staly nutností mého osobního SPEKTRA.

The attempt to transfer of 12 film-characters (herois and antiherois) into forms and ergonomic rating of the CHAIRS_VS_MEMORIALS.

Sit down into your favorite film-character.

The selection of 12 characters from the 12 most popular films on ČSFD-ranking (the collection of informations and opinions, of personal analysis, of specialist’s descriptions and mass declarations): Andy Dufresne (The Shawshank Redemption), Forrest Gump (Forrest Gump),Chief Nurse Ratched (One Flew Over the Cuckoo's Nest), Black giant John (The Green Mile), Oskar Schindler (Schindler's List), John Doe (Se7en), Don Vito Corleone (The Godfather), The Juror Number 11 (12 Angry Men), Michael Corleone (The Gotfather: Part II), The blue-eyed gunslinger Frank (Once Upon a Time in the West), Neurotic war-veteran Kraus (Cosy Dens), Vincent Vega (Pulp Fiction).

Shortlist of The 4 characters and realization of The Designs a Drawings: John Doe (Se7en), The Juror Number 11 (12 Angry Men), The blue-eyed gunslinger Frank (Once Upon a Time in the West), Vincent Vega (Pulp Fiction).

The realisation of CHAIRS_VS_MEMORIALS: John Doe (Se7en), The Juror Number 11 (12 Angry Men), The blue-eyed gunslinger Frank (Once Upon a Time in the West).

The shapes of CHAIRS_VS_MEMORIALS mainly compiled from the drawings of the longer term collected photos with popular and unknown chairs.

The transductor or emotional translation of this design toward the traits of popular (ie idealized) film characters are the colors, The 12 colors which have become a necessity in my individual SPECTRUM.