สพม.31 เป็นเจ้าภาพอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Worldclass Standard school

โพสต์6 ก.ย. 2554 22:09โดยจักรกฤษณ์ ดาวไธสง   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2554 05:30 ]
สพม.30 - สพม.31 - สพม.33  ร่วมกันจัดอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มโรงเรียน สาระเพิ่มเติม TOK, GE, EE ใน 3 จังหวัด คือ บุรีรัมย์ นครราชสีมา และชัยภูมิ  ที่โรงแรมเฮอร์มิเทจ นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2554
Comments