Jáki Sándor Teodóz Egyesület

Az Egyesület székhelye: Győr Széchenyi tér 8-9.

Egyesületünk 2015. nov. 14-én alkult.

Tiszteletbeli Elnökeink:

Bíró László püspök

Kozma Imre atya


Vezetőség:

Bartal György elnök

Horváth Dori Tamás társelnök

Hernádi László titkár

Héray Tibor dr.

Müllerné Balogh Eszter

Horváth József dr.

Kiss Tamás

Koór Sándor dr.

Péter Tamás

Polgár Tibor András dr.


Cím, telefonszám, e-mail, ahol elérhetők vagyunk:


Hernádi László titkár
9022 Győr Móricz Zs.rkp. 4.

Tel:
06 20 52 80 182
Email:
laszlohernadi3@gmail.com

Egyesületünk e-mail címe:
jstegyesulet@gmail.comEgyesületünk főbb céljai, tevékenysége(részletek az Alapszabályból):


(1) Szent Mór Bencés Perjelséggel egyetértésben Jáki Sándor Teodóz OSB szellemi
 hagyatékának megőrzése és kiadásának szervezése és gondozása.
(2) Jáki Teodóz és fivérei (Jáki Szaniszló Templeton díjas bencés professzor, Jáki Zénó bencés
 tanár) emlékének megőrzése, „évfordulós” megemlékezések.
(3) Emlékülések, konferenciák szervezése, és abba a győri bencés diákok bevonása.

(4) Kórusestek, hangversenyek szervezésével a Kárpát-medencei szakrális népi énekek

 bemutatása.

(5) Az Egyesület anyagi lehetőségéhez mérten a tehetséges diák(ok) és kutatók támogatása.

 (6) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
 azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap.

(7) Az (1)-5) pontokban meghatározott célok megvalósítása érdekében:

a.       együttműködik a Szent Mór Bencés Perjelséggel,

b.      együttműködik a Bencés Diákszövetséggel,

c.       biztosítja tagjai számára a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket,

d.      magánszemélyektől, civil szervezetektől, intézményektől, gazdasági szervezetektől köszönettel elfogad támogatást,


e.       kapcsolatot tart fenn más civil szervezetekkel, tudományos és szakmai fórumokkal és intézményekkel, közigazgatási szervekkel,


f.    az Egyesületet érintő pályázatokon részt vesz, adományt gyűjt.
Az Egyesület részére teljesítendő tagdíj:

         rendes tagok esetében 1.000,- Ft / év, azaz egyezer forint évente, személyenként,

         ifjúsági tagok esetén 500,- Ft / év, azaz ötszáz forint évente, személyenként,

         tiszteletbeli és pártoló tagok tagdíjfizetési kötelezettséggel nem rendelkeznek.

A tagdíjat minden megkezdett naptári évre előre, minden év február 15. napjáig kell az Egyesület pénztárába, vagy az Egyesület bankszámlájára befizetni/utalni. Az év közben csatlakozók - függetlenül a csatlakozás időpontjától - az adott naptári évre a teljes tagdíjat kötelesek megfizetni.


Aloldalak (1): Tagjaink