Strona główna‎ > ‎

Redakcja

Do czerwca 2016 r. pismo tworzyli:
  1. ks. Adam Błyszcz CR - dyrektor wydawniczy, dziennikarz i redaktor
  2. Romana Zygmunt - redaktor naczelna
  3. Małgorzata Świderska
  4. Danuta Piotr
  5. Hieronim Piotr
  6. Agnieszka Kubczak
Współpraca
Małgorzata Heigelmann
Janusz Marczewski
Emlia Mrowińska


Skład i opracowanie graficzne - Romana Zygmunt

Korekta - Leszek Zygmunt

AKTUALNY KONTAKT Z NAMI
e-mail: redakcja@jajestemzmartwychwstaniem.pl


Drukowaliśmy dwutygodnik w drukarni cyfrowej EUROPRINT
www.eprint.com.pl
ul. Pamiątkowa 19, Tel./Faks 0 61 833 73 85