Site‎ > ‎అనువాదము‎ > ‎

"తిరువాయి మొళి మొదటి పత్తు - పరిచయం" added

posted 13 Sep 2018, 22:46 by Shashi-Kiran Rao S
తిరువాయి మొళి మొదటి పత్తులోని 2 వ భాగమైన వీడుమిన్ అనేభాగములో,  మన ప్రాణమై వున్న ఆత్మకు  ఆ స్వామిని చేరడానికి మించినభాగ్యము కన్నా  వేరొక భాగ్యము  లేదని చెబుతూ  ఆ సర్వేశ్వరుడే అన్నీ  అనితలచి  ఆ స్వామి సేవలందే మునిగి తేలినప్పుడు బ్రతికినంత కాలము  ఏ కొరతలేకుండా  బ్రతికి   జీవితకాలము పూర్తి అయిన తరువాత ఈ శరీరమును విడిచిపెట్టినప్పుడు  దానికి సంబంధించిన మంచి  ఫలితమును  మోక్షముగాపొందవచ్చును అని నమ్మాళ్వారు  స్పష్టముగా ఇందులో వివరించారు. 

Comments