Site‎ > ‎అనువాదము‎ > ‎

"తిరువాయి మొళి ఆరవ పత్తు - పరిచయం" added

posted 15 Oct 2018, 00:07 by Shashi-Kiran Rao S   [ updated 15 Oct 2018, 00:08 ]

తిరువాయి మొళి ఆరవ పత్తులో శ్రీకృష్ణుడి రాసక్రీడలు  దివ్యలీలలు తానేఅనుభవిస్తున్నట్లుగా  నమ్మాళ్వారు మునిగి తేలి పోయారు. అంతే కాకుండా, ఆ స్వామియొక్క ఘటనాఘటన సామర్థ్యములు అనగా  మంచి  చెడులు అన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడేఅని  చాలా చక్కగా  వివరించారు.


Read more @"తిరువాయి మొళి ఆరవ పత్తు - పరిచయంadded under  section దివ్య ప్రబంధ అనువాదము


Comments