పండగలు, తిరునక్షత్రములు

శ్రీమతే నారాయణాయ నమః                                                                                                       శ్రీమతే రామానుజాయ నమః

ఉగాది - పెరియ పెరుమాల్ తిరునక్షత్రం

శ్రీరామనవమి-శ్రీరామ కళ్యాణం

శ్రీరంగనాచియార్ తిరునక్షత్రం

శ్రీరామానుజాచార్య స్వామి తిరునక్షత్రం

నమ్మాళ్వార్ తిరునక్షత్రం - కృష్ణ తృష్ణా తత్వం

పెరియాళ్వార్ తిరునక్షత్రం

శ్రావణ మాసం - లక్ష్మీప్రదమైన కాలం

శ్రావణ శుక్రవారం

ఆండాళ్ తిరునక్షత్రం

నరనారాయణ జయంతి - శ్రీబదరీనారాయణ పెరుమాళ్ తిరునక్షత్రం

శ్రావణ పూర్ణిమ - హయగ్రీవ జయంతి

శ్రీ శ్రీ శ్రీ పెద్ద జీయరు స్వామి తిరునక్షత్రం


విఘ్ననివారణ చతుర్థి - విష్వక్సేన పూజ

శ్రీవైష్ణవానాం శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి - శ్రీజయంతి

శ్రీనివాస తిరునక్షత్రం - దసరా


నరక చతుర్దశి - దీపావళి

శ్రీ శ్రీ శ్రీ త్రిదండి చిన్న శ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరు స్వామివారి తిరునక్షత్రం

పిళ్ళై లోకాచార్య స్వామి తిరునక్షతం మరియూ మణవాళమహాముని తిరునక్షతం

కార్తీక పూర్ణిమ

గీతా జయంతి

ధనుర్మాసం

ఏకాదశి వ్రతం

వైకుంఠ ఏకాదశి

శ్రీ పెద్ద జీయర్ స్వామి పరమపదమహోత్సవం
 


వేడుకలు :

జీయర్ శతాబ్ది 2009 వేడుకలు


దివ్య సాకేతము ప్రథమ బ్రహ్మోత్సవాలు 20-05-2010 నుండి 25-05-2010


విశ్వశాంతి శ్రీయాగం - 2010