"దైవాధీనం జగత్ సర్వం మంత్రాధీనం తు దైవతం"
ఈ జగత్తు అంతా పరమాత్మ ఆధీనంలో ఉంటే ఆ పరమాత్మ మంత్రానికి ఆధీనంలో ఉంటాడు. మనకు లోకంలో కనిపించే అన్ని మంత్రాల్లో పరమాత్మ నామం కనిపిస్తుంది. నామం అనగా వంచేది అని అర్థం. పరమాత్మనామాల్ని తెలిపే విష్ణుసహస్రనామ స్తోత్రాన్ని అనుసంధానం చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. అలా పరమాత్మను తెలుపే ఎన్నో నామాల్లో, కొన్ని నామాలను మనం తెలుసుకొనే ప్రయత్నం చేద్దాం !
 
అంతటా నిండిఉన్నదాన్ని పూర్ణం అంటారు. భగవంతుడు స్వరూపంచే పూర్ణం, స్వభావంచే పూర్ణం, శక్తిచే పూర్ణం, గుణంచే పూర్ణం. అన్ని రకాలుగా పూర్ణం. మరి మనం పూర్ణత్వాన్ని సాధించుకోవాలంటే మరి ఆ పూర్ణ తత్వాన్ని మన జ్ఞానంతో తాకిస్తే, మనస్సులో తలిస్తే, నాలుకతో పలికితే మనకు కొంచం పూర్ణత లభించకమానదు. ఒక చేపను తాకితే ఆ దుర్వాసన ఎన్నో రోజులు అంటి ఉంటుందే, క్షుద్రమైన వస్తు సంపర్కమే అంత వాసన పట్టేస్తుంటే, దివ్యమైన కళ్యాణ గుణమైన, మంగళకరమైన,పూర్ణుడైన పరమాత్మని మనస్సులో తలిస్తే పూర్ణతవాసన కోంచెం పట్టదా!! మన జ్ఞానానికి పూర్ణత ఏర్పడదా!! ఎన్నో లోపాలు మనలో ఉన్నాయి వాటిని నింపుకోవాలని, ఆ లోపాలు తొలగాలి  మనకు ఉండదా!! అందుకు ఆ పరమాత్మ నామాల్ని  ఉపాసన చేద్దాం. శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్న శ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయర్ స్వామి వారు 

రథసప్తమి   - 12 Feb


సమయం అనేది చాలా గొప్పది. సమయం అనేది ఎవరి కొరకు ఎదురు చూడదు. ఆగమంటే ఆగదు. పొమ్మంటే పోదు. దాని మానాన అది సాగుతూ ఉంటుందే తప్ప ఒకరి కోసమని ఎదురు చూడటం అనేది కాలానికి ఉండదు. కానీ దాన్ని వాడుకోవడం అనేది మన పని. దాన్ని ఎట్లా వాడుకోవడం అనేది మనపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఉదయపు సమయంలో ఒక ప్రయోజనం, మధ్యాహ్నం మరొక ప్రయోజనం, సాయంత్రం మరొక ప్రయోజనం ఉంటుంది. ఇలా మనం దినంలో అయా సమయాన్ని వాడుకో గలిగితే ఆయా ప్రయోజనం పొందగలుగుతాం. వాడుకోక పోతే మనం నష్టపోతాం. పంట రావడానికి గింజ ఎప్పుడు నాటాలో నియమం ఉంటుంది. నావద్ద గింజ ఉంది నేను ఇప్పుడే నాటుతాను అని నాటితే మొక్క వస్తుంది కానీ మనం కోరుకునట్లుగా పంట రాదు. అదే సమయానికి నాటితే ఫలితం పూర్తిగా వస్తుంది. మనకు తగినట్లు, మనం కోరినట్లు ఫలితం రావాలంటే ఏ సమయం తగినతో అది తెలుసుకొని నాటాలి. ఈ నాడు సూర్యుడి అవతార దినం కనుక ఆదిత్య హృదయాన్ని పారాయణ చేస్తే తగ్గ ఫలితం వస్తుంది. ఈ మాసం మొత్తం పాయసంతో సూర్య ఉపాసన చేస్తే మంచిది అని మన పెద్దల నిర్ణయం. దాన్ని ఆచరించే ప్రయత్నం చేద్దాం. (Read more : మాఘమాసం - రథసప్తమి )

భీష్మ ఏకాదశి- శ్రీ విష్ణు సహస్ర నామ జయంతి - 16 Feb

 
 
శ్రీ విష్ణు సహస్రనామం భీష్మపితామహుడు పాండవులకు చేసిన మహోపదేశం. భారత సంగ్రామం పూర్తి అయిన తర్వాత భీష్మపితామహుడు అంపశయ్యపైనే ఉండి పొయ్యాడు. ఎక్కడి వాళ్ళు వారి వారి రాజ్యాలకు వెళ్ళి పోయారు. సుమారు నెల రోజులు గడిచాయి, పాండవులు శ్రీకృష్ణుడు సల్లాపాలు ఆడుకొనే ఒక సమయంలో ఒక నాడు హటాత్తుగా శ్రీకృష్ణుడు పాండవులతో మాట్లాడుతూ ఆగిపోయాడు. పాండవులకు గాబరా వేసింది. ఏమైంది అని శ్రీకృష్ణుడిని అడిగారు. శ్రీకృష్ణుడు వారికి సమాధానం చెబుతూ "మాంధ్యాతి భగవాన్ భీష్మః తపోమే తద్గతం మనః" కురుక్షేత్రంలో అంపశయ్యపై పవళించి ఉన్న భీష్మపితామహుడు నన్ను స్మరించుకుంటున్నాడు. అందుకే నామనస్సు అక్కడికి వెళ్ళి పోయింది. 'హే పాండవులారా! బయలుదేరండి, భీష్ముడి దగ్గరికి. ఎందుకంటే భీష్ముడు ఆస్తికాగ్రేసరుడు, ధర్మాలను అవపోశణం పట్టినవాడు. శాస్త్రాలను  పూర్తిగా ఆకలింపు చేసిన మహనీయుడు. మానవాళి తరించడానికి కావల్సిన మార్గాలను స్పష్టంగా తెలిసిన మహనీయుడు. సులభంగా జీవకోటిని తరింపజేయడం ఎట్లానో అవగతం చేసుకొన్న మహనీయుడు. ధర్మ విషయంలో ఏ సంశయాలు ఉన్నా ప్రామాణికంగా తీర్చగలిగిన ఏకైక మహానుభావుడు. ఆయన దేహం నుండి నిష్క్రమించే సమయం ఆసన్నమవుతుంది. ఆయన అస్తమిస్తే లోకంలో ధర్మ సంశయాలని తీర్చే వ్యక్తులు ఎవ్వరూ ఉండరు. అందుకే సూక్శ్మ విషయాలను తెలుసుకుందురు రండి' అని భీష్మ పితామహుడి వద్దకు తీసుకు వచ్చాడు. 
(read more )


కూరేశమిశ్రుల తిరునక్షత్రం-  26 Jan

మన పూర్వ ఆచార్యుల్లో భగవద్రామానుజులవారికి వయస్సులో పెద్దవారే అయినప్పటికి శిష్యుడిగా ఉండి, గొప్ప జ్ఞానం కల మహనీయులు కూరేశులు. పరాశర బట్టర్ యొక్క పిత్రుపాదులు. వారినే కూరేశమిశ్రులు అని అంటారు. కూరతాల్వాన్ అని, శ్రీవత్స చిన్హులు, శ్రీవత్స చిన్హమిశ్రులు అని వారి తిరునామములు. వారు మొదట కాంచీపురం ప్రక్కన కూరం అనే గ్రామంలో జమీందారుగా ఉండేవారు. తరువాత వారు తమ సంపదను దానం చేసి తన పత్ని అయిన ఆండాల్ అనే ఆవిడతో కలిసి శ్రీరంగంలో  రామానుజులవారి గురించి విని వారి వద్ద సంప్రదాయ సేవ చేసుకోవాల్ని వచ్చారు. రామానుజులవారితో ఉండి రామానుజుల వారితో బ్రహ్మ సూత్ర భాష్యం రచింపజేసారు. రామానుజుల వారు కాశ్మీరదేశం వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉన్న గ్రంథాలయంలో బ్రహ్మ సూత్రాలకు సంబంధించిన గ్రంథాలను వారు రామానుజుల వారితో పాటు చదివి తిరిగి దక్షిణ దేశానికి వచ్చాక రామానుజులవారు  బ్రహ్మ సూత్ర భాష్యం రచించేప్పుడు ఎంతగానో సహకరించారు. కూరేశమిశ్రులు అక్కడ చదివిన గ్రంథాలను ఏమాత్రం మరచి పోకుండా తిరిగి చెప్పగలిగారు. రామానుజుల వారికి ఒక సారి ప్రాణోపాయ స్థితి వస్తే కాపాడిన మహనీయులు కూరేశమిశ్రులు. (read more)

Updates

 • ఆండాళ్ తల్లి మనకు నేర్పినదేమి ? article added ఎలా పాడాలో, ఎట్లా పాడాలో, నేను నేర్పిస్తానంటూ వచ్చింది అమ్మ.  ప్రేమతో చెబితే వింటారు కానీ కోపంతో చెబితే ఎవ్వరికి నచ్చదు. "ప్రకటం విధాతుమ్", అందుకోసమే బుజ్జగించి అందరికి ఇలాంటివి ఎలా ఉంటాయో తెలియజేయటానికి వచ్చింది అమ్మ. చక్కగా పాడితే లోపల ఉన్న మానస ప్రవృత్తులంతా పరిశుభ్రం అవుతాయి. మనిషి పాటలో పరవసిస్తాడు. ఇలా చేయండి అని ఆండాళ ...
  Posted 23 Nov 2016, 15:14 by Shashi-Kiran Rao S
 • జగత్కారణ తత్త్వం ఒకటే - అది విశిష్ట అద్వైతము(2వ ఖండము - 1వ మంత్రము) article added ప్రమిదను చూస్తే దాంట్లో మట్టి మారలేదు, మట్టి యొక్క ఆకృతి మారింది. దాని అవస్థ మారింది. రూపాంతరం చెందింది. రూపం మారగానే పేరు మారింది. దానితో చేసే పని మారింది. కొత్త ద్రవ్యము ఏర్పడలేదు కేవలం అవస్థ మారింది- 'అవస్థ అంతర ఆపత్తి' అంటారు. అందుకే ఈ ప్రపంచం ఈవేళ ఇన్ని రూపాల్లో ఉన్నా ఇన్ని పేర్లతో ఉన్నా వీటన్నింటికీ కారణం ఒకటే 'సత్'. మరి దానికీ బహుత ...
  Posted 12 Jun 2016, 23:07 by Shashi-Kiran Rao S
 • ఈ ప్రపంచం శూన్యం నుండి ఏర్పడలేదు(2వ ఖండము - 1వ మంత్రము) article added     'ఇదమ్',ఈ కనిపించే ప్రపంచం అంతా, 'అగ్ర' పూర్వ దశలో  'సత్-ఏవ'  ఉండే ఉన్నది. మొదట చెప్పుకున్నట్లు మట్టి ఎలాగైతో కుండలుగా, ప్రమిదలుగా ఇలా రకరకాల ఎట్లా అయితే మారుతూ వచ్చిందో, అట్లానే ఈ కనిపించే ప్రపంచం ఇలా ఈ రూపం తీర్చి దిద్దుకోవడానికి ముందు 'సత్' అయి ఉన్నది. అంటే శూన్యం నుండి ఏర్పడలేదు ఈ ప్రపంచం. 'అస్తి ఇది సత్', అంటే శూన్యం నుండి ఇదేది రాలేదు, ఇదివరకు కూడ ...
  Posted 10 Jun 2016, 20:33 by Shashi-Kiran Rao S
 • 'సత్' యొక్క విస్తరించిన రూపమే ఈ ప్రపంచం(2వ ఖండము - 1వ మంత్రము) article added             ఈ చూసే ప్రపంచం లేని శూన్యం నుండి వచ్చేది కాదు అనేది వైదిక సిద్ధాంతం. మిరప గింజ వేస్తే మిరప చెట్టేకదా వస్తుంది, మరొక చెట్టు రావడం లేదు కదా! లేనివి ఏవో కొత్త తొత్తవి రావడం లేదు. ఉన్నవే వస్తున్నాయి. అంతటి పెద్ద వృక్షం కూడా గింజలొ ఇమిడి ఉంది కానీ కనిపించని దశలో ఉంటుంది. కనిపించని దాన్ని పూర్వ దశ అంటారు, కనిపించే దశని ఉత్తర దశ అ ...
  Posted 9 Jun 2016, 23:18 by Shashi-Kiran Rao S
 • కార్య కారణాలు ఒకటేలా అవుతాయి ?(1వ ఖండము - 7వ మంత్రము) article added     కారణమొక్కటి తెలిస్తే కార్యాలన్నీ తెలుస్తాయి. ఆ కారణ తత్త్వాన్ని కనుక తలచినట్లయితే సర్వాన్ని తలచినట్లే అవుతుంది. ఆ ఒక్కడిని ఉపాసన చేస్తే మొత్తం సర్వాన్ని ఉపాసించినట్లే అవుతుంది అని తండ్రి చెప్పాడు. పిల్లవాడికి సందేహం వచ్చింది. మట్టికి సంబంధించిన జ్ఞానం వేరు, కుండకి సంబంధించిన జ్ఞానం వేరు. మట్టి అనేది మృత్వముతో గోచర ...
  Posted 20 May 2016, 06:39 by Shashi-Kiran Rao S
 • కారణం తెలిస్తే కార్యాలన్నీ తెలిసినట్లే (1వ ఖండము-4,5,6వ మంత్రములు) article added     'ఏకేన మృత్పిణ్డేన' ఒక మట్టి ముద్దని గురించి తెలుసుకుంటే దాని ద్వారా తయారయ్యే ఏ వస్తువునైనా గుర్తించగలుగుతున్నాము. మట్టితో చేసేవి ఎన్నో వస్తువులు ఉంటాయి. బొమ్మలు, ప్రమిదలు, పెంకులు, కుండలు, కూజాల వంటి రకరకాల పరికరాలని తయారు చేస్తుంటారు. ఇవన్నీ మట్టి యొక్క వికారములే కనుక మట్టితో చేసినవి అని చెప్పే అవకాశం ఉంటుంది. ఒకే వస్తువ ...
  Posted 19 May 2016, 07:22 by Shashi-Kiran Rao S
 • జగత్కారణ తత్త్వమే "ప్రశాసన కర్త" (1వ ఖండము - 3వ మంత్రము) article added         లోకంలో దేన్ని చూసినా వాటి తయారీకీ అనేక కారణాలు కనిపిస్తుండగా జగత్తు యొక్క కారణం ఒకటెలా అవుతుందని అనిపించింది పిల్లవాడికి. తండ్రి చెప్పిన మాటల ప్రకారం ఒకటి తెలిస్తే అన్నీ తెలిసినట్లు ఎలా అవుతుంది అనే సందేహం కలిగింది. అన్నింటినీ శాసించగల జగత్కారణ తత్త్వం గురించి అడిగావా అనేది తండ్రి వేసిన ప్రశ్న కాబోలు అని అనుకున్నాడు. 'ఆద ...
  Posted 14 May 2016, 07:02 by Shashi-Kiran Rao S
 • జగత్కారణ తత్త్వం ఒకటేనా ? (1వ ఖండము-1,2,3వ మంత్రములు) article ఉద్ధాలకుడు అనే మహానుభావునికి మరియూ తన కుమారుడైన స్వేతకేతుకి మధ్య జరిగే సంభాషణగా సాగుతుంది 'సద్విద్య' అనే ఉపనిషత్ భాగము. స్వేతకేతు అనే పిల్లవాడికి పన్నెండవయేట ఉపనయనాన్ని చేసి గురుకులానికి పంపి విద్యాభ్యాసము చేయించి తిరిగి పిల్లవాడు  ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో ఇంటికి వచ్చిన తరువాత అతను చదివిన చదువుల సారము ఎంతవరకు ఉందో త ...
  Posted 13 May 2016, 08:26 by Shashi-Kiran Rao S
 • జగత్కారణ తత్త్వాన్ని తెలిపి కర్మ బంధాన్ని తొలగింపజేసేది -'సద్విద్య' article added మానవజన్మ లభించినప్పుడు దేన్ని తెలుసుకుంటే జన్మ సఫలం అయ్యి మనకి లభించాల్సిన దాన్ని లభింపజేస్తుందో దాన్ని ‘వేదాంతం’ అని అంటారు. వేదాంతం అనగానే ఈ జగమూ ఈ బ్రతుకూ అన్నీ మాయ అని చెప్పేది కాదు. వేదాంతం అంటే దేన్ని తెలుసుకొని దేన్ని ఆచరించి జీవించినట్లయితే దేహం చాలించిన తరువాత లభించాల్సిన ఉత్తమ పురుషార్థము లభిస్తుందో దాన్ని త ...
  Posted 9 May 2016, 22:34 by Shashi-Kiran Rao S
 • సామవేద పురుషుడి కిరీటము - 'సద్విద్య' article added  సామవేద అంతర్గతమైన ఛాందోగ్య ఉపనిషత్తులోని ఒక భాగమైన 'సద్విద్య' గురించి కొంత తెలుసుకొనే ప్రయత్నం చేద్దాం. భగవంతుడు భగవద్గీతలో తన విభూతిని వివరించే పదవ అధ్యాయంలో తనను గురించి తాను చెబుతూ, "వేదానామ్ సామ వేదోస్మి", తాను సామ వేదాన్ని అని సూచించాడు. కారణం అది వినడానికి శ్రావ్యముగా గాన రూపమై ఉంటుంది. జ్ఞానం ఉండాలి అనే నియమం ల ...
  Posted 5 May 2016, 21:59 by Shashi-Kiran Rao S
 • ఉపనిషత్తుల పరిచయం article added ఉపనిషత్తులు ప్రతి వేదంలో కొన్ని కొన్ని ఉన్నాయి అన్నీ కలిపి ప్రధానంగా ఒక పది మరియూ మరొక నాలుగు ఉపనిషత్తులు మొత్తం పద్నాలుగు ఉపనిషత్తులని వేదాంతం అని చెప్పవచ్చు. ఇవన్నీ మన పూర్వ ఆచార్యులైన ఆదిశంకరాచార్య, రామానుజాచార్య మరియూ మద్వాచార్యులచే అంగీకరించబడినవి. అందుకే వారు అందించిన దర్శనాలను వేదాంత సిద్దాంతాలు అని చెబుతార ...
  Posted 3 May 2016, 22:50 by Shashi-Kiran Rao S
Showing posts 1 - 11 of 310. View more »అనువాదము Updates

  • "తిరువాయి మొళి పదవ పత్తు - పరిచయం" added తిరువాయి మొళి పదవ పత్తులో నమ్మాళ్వారుడు  ఆ వైకుంఠమునకు తొందరగా వెళ్లవలెను  అని తలచి  మధ్యలో కలిగే అవరోధాలకు  భయపడిపోయి   కాళ మేఘము వంటి ఆ భగవంతుడే  తనకు సాయము చేయగలడని తలచి  ఆ స్వామిని పూజిస్తూ  ఆయన అనుసరించిన పూజా విధానమును మనకు ఈ పత్తులో  తెలిపారు.Read more @"తిరువాయి మొళి పదవ పత్తు - పరిచయం" added under  section దివ్య ప్రబంధ అనువాదము
   Posted 22 Oct 2018, 00:01 by Shashi-Kiran Rao S
  • "తిరువాయి మొళి తొమ్మిదవ పత్తు - పరిచయం" added  తిరువాయి మొళి తొమ్మిదవ పత్తులో ఈ మానవ శరీరముతోనే  నీకు తొందరలోనే  మోక్షమును ఇస్తానని  ఆ భగవంతుడు నమ్మాళ్వారుకి చెప్పగా,   నమ్మాళ్వారు  మనకు ఈ విషయములను   ఈ పత్తులో చెబుతున్నారు.Read more @"తిరువాయి మొళి తొమ్మిదవ పత్తు - పరిచయం" added under  section దివ్య ప్రబంధ అనువాదము
   Posted 18 Oct 2018, 00:46 by Shashi-Kiran Rao S
  • "తిరువాయి మొళి ఎనిమిదవ పత్తు - పరిచయం" added  తిరువాయి మొళి ఎనిమిదవ పత్తులో ఆ స్వామి వారి పరివారమైన శంఖచక్ర గరుడ ఆదిశేషులకు మంగళము చెబుతూ, ఆ స్వామి వారివిశ్వరూపతత్వము గురించి,  ఆ స్వామివారిని ఆశ్రయించే వారిని  ఆ స్వామిరక్షించే విధానము గురించి వివరించారు.  Read more @"తిరువాయి మొళి ఎనిమిదవ పత్తు - పరిచయం" added under  section దివ్య ప్రబంధ అనువాదము
   Posted 17 Oct 2018, 04:12 by Shashi-Kiran Rao S
  • "తిరువాయి మొళి ఏడవ పత్తు - పరిచయం" added         తిరువాయి మొళి ఏడవ పత్తులో ఆ పరమపద వైకుంఠమునకు వినిపించేటట్లుగా  ఆ నమ్మాళ్వారు  తన బాధను గొంతెత్తి గట్టిగా  అరచి  చెప్పినా కూడా  ఆ భగవంతుడు కనికరించక పోయేసరికి  ఆ వే0కటాచలపతి అయిన శ్రీవే0కటేశ్వరస్వామి వారి దివ్య పాదములందు  శ్రీ మహాలక్ష్మిని  పురుషాకారముగా చేసుకొని  అనగా   భక్తులు చేసే పాపములను చూసి  ఆ స్వామివారికి కోపము వచ్చి ఆవ ...
   Posted 15 Oct 2018, 23:20 by Shashi-Kiran Rao S
  • "తిరువాయి మొళి ఆరవ పత్తు - పరిచయం" added తిరువాయి మొళి ఆరవ పత్తులో శ్రీకృష్ణుడి రాసక్రీడలు  దివ్యలీలలు తానేఅనుభవిస్తున్నట్లుగా  నమ్మాళ్వారు మునిగి తేలి పోయారు. అంతే కాకుండా, ఆ స్వామియొక్క ఘటనాఘటన సామర్థ్యములు అనగా  మంచి  చెడులు అన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడేఅని  చాలా చక్కగా  వివరించారు.Read more @"తిరువాయి మొళి ఆరవ పత్తు - పరిచయం" added under  section దివ్య ప్రబంధ అనువాదము
   Posted 15 Oct 2018, 00:08 by Shashi-Kiran Rao S
  • "తిరువాయి మొళి ఐదవ పత్తు - పరిచయం" added తిరువాయి మొళి ఐదవ పత్తులో మన మనస్సులో  శాశ్వతమైన ఆశ్రీమన్నారాయణుడిని ఆశ్రయించమని చెబుతున్నారు. నమ్మాళ్వారు  స్వామి వారి భక్తులతో నిండిపోతున్న ఈ లోకము యొక్క వైభోగాన్ని  మరియు  భగవద్గీతా సారాన్ని  చాలా గొప్పగా వివరించారు. Read more @"తిరువాయి మొళి ఐదవ పత్తు - పరిచయం" added under  section దివ్య ప్రబంధ అనువాదము
   Posted 12 Oct 2018, 00:45 by Shashi-Kiran Rao S
  • "తిరువాయి మొళి నాలుగవ పత్తు - పరిచయం" added తిరువాయి మొళి నాలుగవ పత్తులో, ఆ భగవంతుడిని కాకుండా ఈ ప్రపంచములోని భోగభాగ్యములను  ఐశ్వర్యములను మాత్రమే  కోరుకుంటున్న  మానవులకు  వాటి యొక్క మంచి చెడులను తెలుపుతూ  ఆ భగవంతుడి యొక్క మంగళ కరమైన గుణములను కూడా   ఇందులో వివరించారు. శాశ్వతము కాని విషయముల గురించి కాకుండా  శాశ్వతమైన ఆ భగవంతుడి గురించి ఆలోచించమని ఇందులో మనకు తెలుపుత ...
   Posted 10 Oct 2018, 23:11 by Shashi-Kiran Rao S
  • "తిరువాయి మొళి మూడవ పత్తు - పరిచయం" added తిరువాయి మొళి మూడవ పత్తులో అందరికి సమానముగా  ఈ మానవ జన్మను ఇచ్చినా   కొందరు  ఆ భగవంతుడిని ఇష్టపడకపోవడానికి  కారణము ఏమిటా  అని అలోచించి  వారికి ఆ స్వామి యొక్క గొప్ప తనము తెలవకపోవడం వలన  వారు పూజించలేక పోతున్నారని  అనుకొని  వారికి ఆ భగవంతుడి యొక్క గొప్ప గుణములను తెలుపుతున్నారు. Read more @"తిరువాయి మొళి మూడవ పత్తు - పరిచయం" added under  section దివ్య ...
   Posted 20 Sep 2018, 04:34 by Shashi-Kiran Rao S
  • "తిరువాయి మొళి రెండవ పత్తు - పరిచయం" added భగవంతుడి మోక్షప్రద తత్వమును   విశ్వరూప దర్శనమును  తాను అనుభవించి  సంతృప్తులై  మనల్ని కూడా  ఆ భగవంతుడిని దర్శించమని చెప్పిరి.Read more@"తిరువాయి మొళి రెండవ పత్తు - పరిచయం" added under  section దివ్య ప్రబంధ అనువాదము
   Posted 18 Sep 2018, 04:05 by Shashi-Kiran Rao S
  • "తిరువాయి మొళి మొదటి పత్తు - పరిచయం" added తిరువాయి మొళి మొదటి పత్తులోని 2 వ భాగమైన వీడుమిన్ అనేభాగములో,  మన ప్రాణమై వున్న ఆత్మకు  ఆ స్వామిని చేరడానికి మించినభాగ్యము కన్నా  వేరొక భాగ్యము  లేదని చెబుతూ  ఆ సర్వేశ్వరుడే అన్నీ  అనితలచి  ఆ స్వామి సేవలందే మునిగి తేలినప్పుడు బ్రతికినంత కాలము  ఏ కొరతలేకుండా  బ్రతికి   జీవితకాలము పూర్తి అయిన తరువాత ఈ శరీరమును విడిచ ...
   Posted 13 Sep 2018, 22:46 by Shashi-Kiran Rao S
  • "తిరువాయి మొళి - పరిచయం" added తిరువాయిమొళి అనగా గొప్పవారి  నోటి నుంచి వెలువడిన దివ్యమైన మాటలు. నాలాయిర దివ్య ప్రబంధములోని చివరి భాగము ఈ తిరువాయిమొళి. ఇది నాలాయిరములో ముఖ్యమైనదే కాకుండా, నమ్మాళ్వారుడి రచనలలో ఇది చాలా చాలా ముఖ్యమైనది.  ఇది సామ వేద సారము. ఇందులో 1100 పాశురములు వున్నాయి.Read more @" తిరువాయి మొళి - పరిచయం" added under  section దివ్య ప్రబంధ అనువాదము
   Posted 11 Sep 2018, 23:54 by Shashi-Kiran Rao S
  • "శిరియ తిరుమడల్ - పరిచయం" added   తిరుమంగై ఆళ్వారు రచించిన ఆరు ప్రబంధములలో ఒకటి అయిన ఈ శిరియ తిరుమడల్ కూడా అతి తేలికగా చదవగలిగే చాలా చిన్న చిన్న పాశురములను కలిగి వున్నది.                    పురుషార్థములో చివరిది, ధర్మాధర్మముల విచక్షణతో కూడుకొని వున్న మోక్షము గురించి చాలా సులభముగా అందరము అర్థం చేసుకునే విధముగా  ఇందులో రచించారు.Read more @"శిరియ తిరుమడల్ - పరిచయం" added under  section దివ్య ప్రబ ...
   Posted 9 Sep 2018, 22:30 by Shashi-Kiran Rao S
  • "పెరియ తిరుమడల్ - పరిచయం" added             ఎవరైనా అతి తేలికగా చదవగలిగే చాలా చిన్న చిన్న పాశురములతో ఈ పెరియ తిరుమడల్ ను తిరుమంగై ఆళ్వారు తన ఆరు ప్రబంధములలో ఒకటిగా రచించారు.Read more @"పెరియ తిరుమడల్ - పరిచయం" added under  section దివ్య ప్రబంధ అనువాదము
   Posted 6 Sep 2018, 00:12 by Shashi-Kiran Rao S
  • "తిరువెజు కూత్తిరుక్కై - పరిచయం" added  ఇది ఒక అద్భుతమైన విలక్షణమైన అంకెల విశిష్టమైన ఏక పాశురమాల. అంకెల రూపముతో  భగవంతుడి వర్ణనను, గుణ గణములను అవతార విశేషములను ఏకబిగిన ఎక్కడా ఆగకుండా తిరుమంగై ఆళ్వారు  అల్లుకుంటూ వచ్చారు. ఇది మామూలు పాశురము కాదు. ఇంచు మించు రెండు పేజీల ఏక పాశురము.Read more @"తిరువెజు కూత్తిరుక్కై - పరిచయం" added under  section దివ్య ప్రబంధ అనువాదము
   Posted 4 Sep 2018, 23:51 by Shashi-Kiran Rao S
  • "పెరియ తిరువందాది - పరిచయం" added నమ్మాళ్వారు  అధర్వణ వేద సారముతో  87 పాశురముల పెరియ తిరువందాదిని రచించారు.    ఇందులోని  పాశురములలో నమ్మాళ్వారు  అర్థ పంచక జ్ఞాన ఉపదేశములు అనగా, మన చుట్టూ ఉన్న ఈ పంచభూతములు అయిన ఈ భూమి, ఈ గాలి, ఈ నీరు, ఈ నిప్పు, ఈ ఆకాశము గురించే  కాకుండా, మనలో ఉన్న ఇంద్రియముల గురించి తెలుపుతూ,  మన ప్రాణమై ఉన్న ఆత్మ గురించి, ఆ ఆత్మ ధర్మము గ ...
   Posted 3 Sep 2018, 23:58 by Shashi-Kiran Rao S
  Showing posts 1 - 15 of 36. View more »