ధనుర్మాస వ్రతం ఎందుకు ఆచరించాలి ? "మనకు లభించిన శరీరం కర్మ వల్ల ఏర్పడ్డది. ఈ శరీరానికి సాత్విక ప్రవృత్తి చాల తక్కువ. సాత్వికం వల్లే మనం బాగుపడే అవకాశం ఉంది. ఏమైనా సాధించాలి అంటే ఇపుడున్న ఈ శరీరంతోనే సాధించాలి. మన చేతిలోని చూపుడు వేళు జీవుడిని సూచిస్తే, ప్రక్కన ఉన్న మూడు వేళ్ళు ప్రకృతి అంటే మన శరీరం యొక్క స్వభావాలైన తమస్సు, రజస్సు మరియూ సాత్వికాన్ని సూచిస్తాయి. చిటికెన వేళు సాత్వికాన్ని తెలిపేది, చిన్నది. బ్రొటనవేళు  పరమాత్మను సూచిస్తే, చూపుడు వేళును బ్రొటనవేళు వైపు వంచడమే జ్ఞాన ముద్ర. దాని ఆచరణనే ధనుర్మాస వ్రతం,అంటే మనల్ని పరమాత్మ వైపు నడిపించుకోవడమే దాని తాత్పర్యం. ధనుర్మాసం సాత్వికమైన కాలం సాత్విక ప్రవృత్తి పెంచుకోవడానికి సరియైన సమయం, అట్లాంటి కాలాన్ని మనం తప్పక వినియోగించుకోవాలి"    శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్న శ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయర్ స్వామి వారు 

01 వ రోజు 16 డిసెంబర్

02 వ రోజు  17 డిసెంబర్

03 వ రోజు 18 డిసెంబర్

04 వ రోజు 19 డిసెంబర్

05 వ రోజు  20 డిసెంబర్

06 వ రోజు  21 డిసెంబర్

07 వ రోజు 22 డిసెంబర్

 08 వ రోజు  23 డిసెంబర్

09 వ రోజు 24 డిసెంబర్

 10 వ రోజు  25 డిసెంబర్

11 వ రోజు 26 డిసెంబర్

12 వ రోజు 27 డిసెంబర్

 13 వ రోజు 28 డిసెంబర్

 14 వ రోజు 29 డిసెంబర్

 15 వ రోజు 30 డిసెంబర్

16 వ రోజు 31 డిసెంబర్

  17 వ రోజు 01 జనవరి

18 వ రోజు 02 జనవరి 

 19 వ రోజు 03 జనవరి 

  20 వ రోజు 04 జనవరి 

  21 వ రోజు 05 జనవరి 

 22 వ రోజు06 జనవరి 

 23 వ రోజు 07 జనవరి

 24 వ రోజు 08 జనవరి

 25 వ రోజు 09 జనవరి

26 వ రోజు 10 జనవరి

 27 వ రోజు 11 జనవరి

 28 వ రోజు12 జనవరి

29 వ రోజు 13 జనవరి

 30 వ రోజు 14 జనవరి

ధనుర్మాసం ( Dec 16th - Jan 15th )


సాధారణంగా మనిషి ఎంత వీలైతే అంత తన పనిని తప్పించుకొని, సులువైన మార్గం కోసం ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు. తన సుఖానికి అడ్డు వచ్చిన దాన్ని అణిచివేసి తన ఆధిపత్యం చెలాయిస్తూ బ్రతుకుతాడు. మిగతా జీవరాశులు వాటి పని అవి చేసుకుంటూ వాటి మానాన అవి బ్రతుకుతాయి, లభించినవాటితో సంతృప్తిగా ఉంటాయి. మనిషికి ఉన్న దానితో తృప్తి లేదు, ప్రక్కవాన్ని చూసి సహించలేడు. ఇంకితాన్ని పూర్తిగా వదిలి మానవుడు దుష్ప్రవృత్తికిలోనవుతున్నాడు అనేది మనం గమనిస్తున్నాం. మానవ జన్మ విలక్షణమైనది. మనిషి తనకున్న జ్ఞానం ద్వారా కర్మను సవ్యంగా ఆచరిస్తూ బ్రతక గలడు. మనం ఎట్లా బ్రతకాలో, మన లక్ష్యం ఏమిటో తెలిస్తే జీవితాన్ని సవరించుకొని బ్రతకవచ్చు.

మరి ఆ జ్ఞానం లభించేది ఎలా ? మనకున్న ఇంద్రియాల ద్వారానో, ఊహతోనో నిర్ణయించి చెప్పలేం. మనం ఈనాడు అనుకొనే ఆధునిక విజ్ఞానం కేవలం కనిపించిన దాన్నే నమ్ముతుంది. కానీ ఇంత విశ్వాన్ని గుర్తించడానికి మన ఇంద్రియాలకున్న శక్తి సంకుచితం, మన ఊహ అల్పం. దీన్ని గుర్తించిన మన పూర్వులు కనిపించని లోపటి ప్రపంచం వైపు దృష్టి సాగిస్తూ ఎంతో కాలంగా సాగించిన తపస్సమాధి దశలో వారు ఒక శబ్దాన్ని గుర్తించారు. మన మనుగడకు కారణమైనది ఆ శబ్దం. మనం కోరిన ఫలాన్ని ఇవ్వగలదు కనుక దాన్ని వేదం అని అంటారు. అది మనల్ని శాసించగలదు కనుక శాస్త్రం అని అన్నారు. వేదం అనేది అలౌకికమైనది. సహజమైనది. ఎవరో తయారుచేసినది కాదు. అందుకే దాన్ని అపౌరుషేయము అని అంటారు. ఎదో ఒక ఫలానా భాషలో వ్రాసినవి కావు. బాషలన్నీ మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నవే, భాషలేవీ లేని నాడు ఉన్నది వేద శబ్దం. అసలు భాషలన్నీ ఏర్పడ్డవి వేద శబ్దంలోంచే అనేది భాషా ప్రావిణ్యం ఉన్న వారు చెప్పే మాట. ఏలాంటి స్వార్థంలేక కేవలం మన బాగు కోసం చెప్పే ఆప్తుల ద్వారా అందినది కనుక దానికి ఆప్తవాక్యం అని పేరు. దాన్ని కేవలం ఒకరి నుండి మరొకరు నేర్చేది ఉచ్చారణ-అనుచ్చారణ ద్వారానే కనుక దానికి శృతి అని పేరు. అట్లా ఎన్నో లక్షల సంవత్సరాల నుండి మన జాతి వేదాన్ని తన సంపదగా కాపాడుకుంటూ వస్తుంది.

వేదం అనేది ఈ జగత్తుకు కారణమైన పరమాత్మ గురించి చెబుతుంది, జీవ పరమాత్మల సంబంధం గురించి, మనం చేరాల్సిన లక్ష్యం గురించి చెబుతుంది, ఇలా మన ఊహకు అందని ఎన్నో విషయాలను తెలుపుతుంది. మొత్తానికి వేదం చెప్పదలుచుకున్నది ధర్మాన్ని, అంటే మన ఆచరణని, మనకున్న నియమాలని, కట్టుబాట్లని. ఒక రైతు తన పంటకు గట్లు వేసి ఒక క్రమ పద్దతిలో నీటిని ప్రసరింపజేస్తాడు. అట్లానే మనిషి యొక్క జ్ఞానం విశృంఖలంగా ప్రవర్తించకూడదు. అట్లా వేసిన గట్లే మన శాస్త్రాలు. మనిషి తన సుఖం కోసం ప్రకృతి నియమాలను విస్మరిస్తాడు కనుకనే మనిషికి శాస్త్రం అవసరమైంది.

అయితే వేదం నుండి నేరుగా విషయాలను గుర్తించడం అంత సులభం కాదు. మన బాగు కోసం భగవంతుడు ఉపదేశం చేసిన భగవద్గీత, ఏదో తనకు తోచి చెప్పినది కాదు. వేదంలో అక్కడక్కడా చెదిరి ఉన్న విషయాలను ఒక చోటకు చేర్చి పాటవలె పాడి వినిపించాడు. వేదాన్ని మరింత వివరంగా తెలుపడానికి బయలుదేరినవే స్మృతులు, ఇతిహాసాలు, పురాణాలు , ఆగమాలు మరియూ ప్రబంధాలు. ఇవన్ని జీవ నిర్మితాలు. అందుకే వాటిని స్వీకరించే ముందు వేదానికి అనుగుణంగా ఉన్న వాటిని చూసి స్వీకరించాలి. అట్లా వేద వాఙ్మయాలలోని విలువలను గుర్తించి బ్రతికితేనే అది ప్రామాణికమైన జీవనం అవుతుంది. మానవ జన్మకు సార్థకత ఏర్పడుతుంది.

మనం ఏర్పర్చుకున్న కర్మ బంధం అనేది ఒక దీపానికి పట్టిన మసి వలే మన యొక్క అసలు స్థితిని గుర్తించవీలులేనట్టుగా అంటి ఉంది. మనకంటూ ఒక ఆనంద స్థితి ఉందని మరచిపోయాం. దాని వల్లే ఎన్నో క్లేషాలు పొందుతూ ఉన్నాం. భగవంతుడు మనల్ని తనంత ఆనంద స్థితికి చేర్చాలని అనుకుంటాడు. మనల్ని ఉద్ధరించడానికై భగవంతుడు ఎన్నోసార్లు అవతరించాడు. మనం ఉన్న ఈ కలియుగానికి భుజం భుజం రాసుకొనేంత చేరువలో ఉన్న ద్వాపర యుగాంతంలో శ్రీకృష్ణుడిగా వచ్చాడు. రామావతారంలో మాదిరిగాకాక తను కేవలం మానవుడిని అనే హద్దు అనేది లేకుండా దేవుడిగానే వచ్చాడు శ్రీకృష్ణావతారంలో. ఎన్నో లీలలు ప్రదర్శించాడు, ఎన్నో ఉపదేశాలు చేసాడు. మనల్ని బాగు చేద్దాం అని కొండంత ఆశతో వచ్చాడు, కానీ మనం మనమే తప్ప మనలో మార్పు అనేది లేదు. ఎండకు ఎండం. వానకు తడవం. గాలికి చెదరం. అట్లాంటి మన ప్రవృత్తికి విసిగి ఉన్న పరమాత్మని మనల్ని ఒక చోటికి చేర్చింది అమ్మ గోదాదేవి. సమస్త వేదాల సారం అని పిలవబడే తిరుప్పావైని భగవంతుణ్ణి చేరే మెట్ల మాదిరిగా అందించింది. ముప్పైపాటల తిరుప్పావైని ధనుర్మాస వ్రతంగా మనకు అందించింది. ఆమె పాడిన పాటల్లో తను ఉన్నాడు. ఆమె పాటలకు శ్రీరంగనాథుడే చలించి గోదాదేవిని తనవద్దకు రప్పించుకొని వివాహమాడాడు. మనకోసం తనను తానే సమర్పించుకుంది అమ్మ గోదాదేవి. ఆమెను స్వీకరించాడు అంటే, ఆమె మాటలని ఒప్పుకున్నట్లే కదా! ఆమె పాడిన పాటల్ని మనం పాడగలిగితే చాలు. 

గీతా జయంతి- 18th Dec

పరమపావనమైన మార్గశీర్ష శుక్ల ఏకాదశి, ఈ రోజు భగవద్గీత లోకానికి అందిన రోజు. భగవద్గీత శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి కర్తవ్య నిర్వహన ఎట్లా చేయాలో తెలియక తపన చెందే హృదయానికి ఉపశమనంగా అనుగ్రహించినటువంటి మహోపదేశం. అర్జునుడికే కాదు, కర్తవ్య నిర్వహణలో ఎదురయ్యే సమస్యలకి సందిగ్దతకి సమాధానంగా భగవద్గీత ఈ నాటికీ ప్రమాణంగా నిలుస్తుంది, ఏ నాటికీ ప్రమాణంగా నిలుస్తుంది. ఏ పని ఎట్లా చేయాలి, ఎంత వరకు చేయాలి అనే సంశయం కలిగిన వ్యక్తికి ఒక శ్రేయ సాధనంగా భగవద్గీత ఉపయోగపడుతుంది. నాకు కర్తవ్యం ఏమితే తెలియట్లేదు కానీ, "ఏ శ్రేయస్యం నిశ్చితం భూహితన్మే" నేను శ్రేయస్సుని కోరుకుంటున్నాను, నాకేది శ్రేయస్సో అది చెప్పు అని అర్జునుడు అడిగినది. శ్రేయస్సుని పొందాలి అనుకున్నవాడికే ఏమైనా చెప్పడం అవసరం, ఆ శ్రేయస్సు కోరే వ్యక్తి ఏ స్తాయిలో ఉన్నా అందరికి అందేలా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అందించిన ఉపదేశమే భగవద్గీత.  అది వ్యక్తి గతంగా చిన్న స్థాయిలో కావచ్చు, యువ స్థాయిలో కావచ్చు, ఒక గృహస్తుగా జీవించే వ్యక్తి స్థాయిలో కావచ్చు, లేక వ్యాపారమో, వాణిజ్యమో, ఔద్యోగికమో ఏదో రకమైన శ్రేయస్సుని పొందాలి, అది అత్మోజ్జీవనకరమై ఉండాలి అనే వ్యక్తికి భగవంతుడు చేసిన అతి శక్తి వంతమైన ఉపదేశమే శ్రీమద్భగవద్గీత. (read more)

వైకుంఠ ఏకాదశి - 18th Dec

ఎలాంటి వారైనా సరే, పుణ్యాత్ములా పాపాత్ములా అనే ప్రశ్న లేదు. ఎవడైతే ఈనాడు స్నానమాడి స్వామి నామాన్ని తలుస్తాడో వాడికి మోక్షం ఇస్తాడట. అందుకే ఈనాడు కాకి కూడా స్నానం చేస్తుందట. సామాన్యంగా ఈ నాడు, ఎవరిపైన కోపం వచ్చి ఉపవాసం చేసినా మోక్షమేనట. అంత పవిత్రమైన రోజు ఈ రోజు. ఎందుకైంది అంత పవిత్రం ఈ రోజు? (read more)శ్రీ పెద్ద జీయర్ స్వామి పరమపదమహోత్సవం -  

 

 

సాధారణంగా ఆచార్యులకి మరణం ఉండదు, అందుకే పరమ పదోత్సవానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వరు మన సంప్రదాయాంలో. ఎందుకంటే ఆచార్యులు శిష్యుల యొక్క ఆత్మలలో జీవించే ఉంటారు. వారికి అందించిన జ్ఞాన రూపంలో ప్రకాశిస్తూ ఉంటారు. ఒక తండ్రి తమ ప్రతిరూపమైన తనయులలో ఎట్లా అయితే జీవించే ఉంటాడో అట్లానే ఆచార్యుడు తమ శిష్యుల జ్ఞాన స్వరూపంలో ఎప్పుడూ జీవించే ఉంటారు. వారి స్వరూపాన్ని భావించడం మన స్వరూపం కనుక వారి పరమ పదోత్సవం జరుపుకుంటాం. (read more)


భోగి-సంక్రాంతి  -13th Jan

సంక్రాంతి మన దక్షిన దేశం వారికి ముఖ్యమైన పండగ. మన వాళ్ళంతా ఆనందంతో ఉత్సాహంతో ఒక పెద్ద పండగ చేసుకుంటారు. ప్రకృతిలో వసంత ఋతువు ఆహ్లాదాన్ని ఇచ్చినా, ఈ కాలం మనకు పంటలతో ఒక నిండు తనాన్ని కల్గించే కాలంగా మనం అనుభవిస్తుంటాం. నెలరోజులు ధనుర్మాస వ్రతం ఆచరించిన గోదాదేవి, తనను ఒక గోపికగా భావించి శ్రీరంగంలో వేంచేసి ఉన్న శ్రీరంగనాథుణ్ణి వివాహమాడాలని అనుకుంది. తత్ ఫలితంగా శ్రీవెల్లిపుత్తూర్ నుండి గోదాదేవిని రప్పించుకొని శ్రీరంగనాథుడు విగ్రహస్వరూపంతోనే వివాహమాడాడు. గోదాదేవి వ్రతం ఆచరించి రంగనాథుణ్ణి పోందిన రోజుని భోగి అంటారు. రంగనాథుణ్ణి భోగరంగడు అని అంటారు. భగవంతుణ్ణి వివాహమాడి వైభోగ్యాన్ని పొందింది కనుక ఆ రోజుకి భోగి అని పేరు. భోగి దాటిన మరునాడే సంక్రాంతి. తరువాత రోజు కనుమ. ఈ మూడు రోజులు కలిపితే ఒక అందమైన పండగ. (read more: సంక్రాంతి )

 


Updates

 • ఆండాళ్ తల్లి మనకు నేర్పినదేమి ? article added ఎలా పాడాలో, ఎట్లా పాడాలో, నేను నేర్పిస్తానంటూ వచ్చింది అమ్మ.  ప్రేమతో చెబితే వింటారు కానీ కోపంతో చెబితే ఎవ్వరికి నచ్చదు. "ప్రకటం విధాతుమ్", అందుకోసమే బుజ్జగించి అందరికి ఇలాంటివి ఎలా ఉంటాయో తెలియజేయటానికి వచ్చింది అమ్మ. చక్కగా పాడితే లోపల ఉన్న మానస ప్రవృత్తులంతా పరిశుభ్రం అవుతాయి. మనిషి పాటలో పరవసిస్తాడు. ఇలా చేయండి అని ఆండాళ ...
  Posted 23 Nov 2016, 15:14 by Shashi-Kiran Rao S
 • జగత్కారణ తత్త్వం ఒకటే - అది విశిష్ట అద్వైతము(2వ ఖండము - 1వ మంత్రము) article added ప్రమిదను చూస్తే దాంట్లో మట్టి మారలేదు, మట్టి యొక్క ఆకృతి మారింది. దాని అవస్థ మారింది. రూపాంతరం చెందింది. రూపం మారగానే పేరు మారింది. దానితో చేసే పని మారింది. కొత్త ద్రవ్యము ఏర్పడలేదు కేవలం అవస్థ మారింది- 'అవస్థ అంతర ఆపత్తి' అంటారు. అందుకే ఈ ప్రపంచం ఈవేళ ఇన్ని రూపాల్లో ఉన్నా ఇన్ని పేర్లతో ఉన్నా వీటన్నింటికీ కారణం ఒకటే 'సత్'. మరి దానికీ బహుత ...
  Posted 12 Jun 2016, 23:07 by Shashi-Kiran Rao S
 • ఈ ప్రపంచం శూన్యం నుండి ఏర్పడలేదు(2వ ఖండము - 1వ మంత్రము) article added     'ఇదమ్',ఈ కనిపించే ప్రపంచం అంతా, 'అగ్ర' పూర్వ దశలో  'సత్-ఏవ'  ఉండే ఉన్నది. మొదట చెప్పుకున్నట్లు మట్టి ఎలాగైతో కుండలుగా, ప్రమిదలుగా ఇలా రకరకాల ఎట్లా అయితే మారుతూ వచ్చిందో, అట్లానే ఈ కనిపించే ప్రపంచం ఇలా ఈ రూపం తీర్చి దిద్దుకోవడానికి ముందు 'సత్' అయి ఉన్నది. అంటే శూన్యం నుండి ఏర్పడలేదు ఈ ప్రపంచం. 'అస్తి ఇది సత్', అంటే శూన్యం నుండి ఇదేది రాలేదు, ఇదివరకు కూడ ...
  Posted 10 Jun 2016, 20:33 by Shashi-Kiran Rao S
 • 'సత్' యొక్క విస్తరించిన రూపమే ఈ ప్రపంచం(2వ ఖండము - 1వ మంత్రము) article added             ఈ చూసే ప్రపంచం లేని శూన్యం నుండి వచ్చేది కాదు అనేది వైదిక సిద్ధాంతం. మిరప గింజ వేస్తే మిరప చెట్టేకదా వస్తుంది, మరొక చెట్టు రావడం లేదు కదా! లేనివి ఏవో కొత్త తొత్తవి రావడం లేదు. ఉన్నవే వస్తున్నాయి. అంతటి పెద్ద వృక్షం కూడా గింజలొ ఇమిడి ఉంది కానీ కనిపించని దశలో ఉంటుంది. కనిపించని దాన్ని పూర్వ దశ అంటారు, కనిపించే దశని ఉత్తర దశ అ ...
  Posted 9 Jun 2016, 23:18 by Shashi-Kiran Rao S
 • కార్య కారణాలు ఒకటేలా అవుతాయి ?(1వ ఖండము - 7వ మంత్రము) article added     కారణమొక్కటి తెలిస్తే కార్యాలన్నీ తెలుస్తాయి. ఆ కారణ తత్త్వాన్ని కనుక తలచినట్లయితే సర్వాన్ని తలచినట్లే అవుతుంది. ఆ ఒక్కడిని ఉపాసన చేస్తే మొత్తం సర్వాన్ని ఉపాసించినట్లే అవుతుంది అని తండ్రి చెప్పాడు. పిల్లవాడికి సందేహం వచ్చింది. మట్టికి సంబంధించిన జ్ఞానం వేరు, కుండకి సంబంధించిన జ్ఞానం వేరు. మట్టి అనేది మృత్వముతో గోచర ...
  Posted 20 May 2016, 06:39 by Shashi-Kiran Rao S
 • కారణం తెలిస్తే కార్యాలన్నీ తెలిసినట్లే (1వ ఖండము-4,5,6వ మంత్రములు) article added     'ఏకేన మృత్పిణ్డేన' ఒక మట్టి ముద్దని గురించి తెలుసుకుంటే దాని ద్వారా తయారయ్యే ఏ వస్తువునైనా గుర్తించగలుగుతున్నాము. మట్టితో చేసేవి ఎన్నో వస్తువులు ఉంటాయి. బొమ్మలు, ప్రమిదలు, పెంకులు, కుండలు, కూజాల వంటి రకరకాల పరికరాలని తయారు చేస్తుంటారు. ఇవన్నీ మట్టి యొక్క వికారములే కనుక మట్టితో చేసినవి అని చెప్పే అవకాశం ఉంటుంది. ఒకే వస్తువ ...
  Posted 19 May 2016, 07:22 by Shashi-Kiran Rao S
 • జగత్కారణ తత్త్వమే "ప్రశాసన కర్త" (1వ ఖండము - 3వ మంత్రము) article added         లోకంలో దేన్ని చూసినా వాటి తయారీకీ అనేక కారణాలు కనిపిస్తుండగా జగత్తు యొక్క కారణం ఒకటెలా అవుతుందని అనిపించింది పిల్లవాడికి. తండ్రి చెప్పిన మాటల ప్రకారం ఒకటి తెలిస్తే అన్నీ తెలిసినట్లు ఎలా అవుతుంది అనే సందేహం కలిగింది. అన్నింటినీ శాసించగల జగత్కారణ తత్త్వం గురించి అడిగావా అనేది తండ్రి వేసిన ప్రశ్న కాబోలు అని అనుకున్నాడు. 'ఆద ...
  Posted 14 May 2016, 07:02 by Shashi-Kiran Rao S
 • జగత్కారణ తత్త్వం ఒకటేనా ? (1వ ఖండము-1,2,3వ మంత్రములు) article ఉద్ధాలకుడు అనే మహానుభావునికి మరియూ తన కుమారుడైన స్వేతకేతుకి మధ్య జరిగే సంభాషణగా సాగుతుంది 'సద్విద్య' అనే ఉపనిషత్ భాగము. స్వేతకేతు అనే పిల్లవాడికి పన్నెండవయేట ఉపనయనాన్ని చేసి గురుకులానికి పంపి విద్యాభ్యాసము చేయించి తిరిగి పిల్లవాడు  ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో ఇంటికి వచ్చిన తరువాత అతను చదివిన చదువుల సారము ఎంతవరకు ఉందో త ...
  Posted 13 May 2016, 08:26 by Shashi-Kiran Rao S
 • జగత్కారణ తత్త్వాన్ని తెలిపి కర్మ బంధాన్ని తొలగింపజేసేది -'సద్విద్య' article added మానవజన్మ లభించినప్పుడు దేన్ని తెలుసుకుంటే జన్మ సఫలం అయ్యి మనకి లభించాల్సిన దాన్ని లభింపజేస్తుందో దాన్ని ‘వేదాంతం’ అని అంటారు. వేదాంతం అనగానే ఈ జగమూ ఈ బ్రతుకూ అన్నీ మాయ అని చెప్పేది కాదు. వేదాంతం అంటే దేన్ని తెలుసుకొని దేన్ని ఆచరించి జీవించినట్లయితే దేహం చాలించిన తరువాత లభించాల్సిన ఉత్తమ పురుషార్థము లభిస్తుందో దాన్ని త ...
  Posted 9 May 2016, 22:34 by Shashi-Kiran Rao S
 • సామవేద పురుషుడి కిరీటము - 'సద్విద్య' article added  సామవేద అంతర్గతమైన ఛాందోగ్య ఉపనిషత్తులోని ఒక భాగమైన 'సద్విద్య' గురించి కొంత తెలుసుకొనే ప్రయత్నం చేద్దాం. భగవంతుడు భగవద్గీతలో తన విభూతిని వివరించే పదవ అధ్యాయంలో తనను గురించి తాను చెబుతూ, "వేదానామ్ సామ వేదోస్మి", తాను సామ వేదాన్ని అని సూచించాడు. కారణం అది వినడానికి శ్రావ్యముగా గాన రూపమై ఉంటుంది. జ్ఞానం ఉండాలి అనే నియమం ల ...
  Posted 5 May 2016, 21:59 by Shashi-Kiran Rao S
 • ఉపనిషత్తుల పరిచయం article added ఉపనిషత్తులు ప్రతి వేదంలో కొన్ని కొన్ని ఉన్నాయి అన్నీ కలిపి ప్రధానంగా ఒక పది మరియూ మరొక నాలుగు ఉపనిషత్తులు మొత్తం పద్నాలుగు ఉపనిషత్తులని వేదాంతం అని చెప్పవచ్చు. ఇవన్నీ మన పూర్వ ఆచార్యులైన ఆదిశంకరాచార్య, రామానుజాచార్య మరియూ మద్వాచార్యులచే అంగీకరించబడినవి. అందుకే వారు అందించిన దర్శనాలను వేదాంత సిద్దాంతాలు అని చెబుతార ...
  Posted 3 May 2016, 22:50 by Shashi-Kiran Rao S
 • నశించని ఆనందాన్ని లభింపజేసేది వేదం article added  మనిషికి తెలివిని దానికి అనుగుణమైన ఆచరణని అందించింది వేదం. పొందాల్సిన వాటిల్లో ఏది అన్నింటికంటే గొప్పదో దానిని పొందించే సాధనము కూడా వేదమే. 'విదుల్ లాభే' అనే మరొక ధాతువు ద్వారా కూడా వేదం అనే పదం ఏర్పడింది. అంటే లభించాల్సిన వాటిల్లో అతి విలువైనవేవో వాటిని తెలుపుతుంది వేదం. విలువైనవి అంటే ఏవి ఆనందాన్ని ఇవ్వగలవో అవి విలువైనవి. ఆ ...
  Posted 21 Apr 2016, 21:52 by Shashi-Kiran Rao S
Showing posts 1 - 12 of 310. View more »

అనువాదము Updates

Showing posts 1 - 15 of 36. View more »


వైష్ణవ  calendar