JCGF PRAYER CONCERNS

JAGNA CHRISTIAN GOSPEL FELLOWSHIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CHURCH MEMBERSHIP GOAL: 500 MEMBERS IN THE YEAR 2010

Atong pangayoon sa Ginoo nga sa tuig 2010 nga atong gidaghanon moabot na sa 500 ka buok. 

2. CHURCH EMPOWERMENT GOAL: DAILY DEVOTION FOR EVERY FAMILY

Atong pangayoon sa Ginoo nga ang matag balay sa matag miembro adunay matag adlaw nga devotion

3. CHURCH BUILDING:

Atong pangayoon sa Ginoo nga Siya magahatag kanatog simbahon sa saktong panahon ug sa ensaktong gidak-on

4. Laptop computer & LCD Projector

5. SPECIAL REQUEST:

A. Rosanna Quintana Lucero

1. Kaluwasan sa tibuok panimalay, job security ug kalampusan sa bag-ong negosyo

2. Kumpletong kaayohan ni Lily Olano

3. A forgiving heart, strength, perseverance and peace of mind for her sister Alice Aranda.

B. Ivy Miranda

1. Guidance and protection for the whole family in the Philippines and in Abu Dhabi, U.A.E.

2. Her Job Promotion or New Job