Genetika és Történelem
English

Y-kromoszóma DNS = áttörés az őstörténetben és a családfa-kutatásban?

(A bevezetőt és az őstörténeti részt érdemes először elolvasni, azután a rokonság felfedezésére vonatkozó oldalt. A nőági öröklésre vonatkozóan lásd a Mitokondriális DNS-ről szóló oldalt. A magyar eredményekre vonatkozóan lásd a Magyar DNS oldalt)

ELINDULT A MAGYAR DNS PROJEKT:

http://www.familytreedna.com/public/Hungarian_Magyar_Y-DNA_Project/default.aspx

A 2000-es években egyre jobban halad az Y kromoszóma kutatása. Miért fontos ez? Mert az Y kromoszómát minden férfi kizárólag a vér szerinti apjától örökli, ez a gén nem keveredik az anyai ággal. Hiába van 10 generációval ezelőtt (ez kb. 300 év) mindenkinek 1024 őse (512 ősapja és 512 ősanyja), akiktől a génjeit örökli (vércsoport, hajszín, szemszín, arcforma, betegségekre való hajlam stb.), az Y kromoszómája mégis egyetlen egy ősapjától származik.

Az Y DNS természetesen nem teljesen változatlan formában öröklődik apáról fiúra. Néha egy-egy mutáció jön közbe (angol rövidítéssel SNP), amely mutációt azután minden leszármazottja örökli egészen a mai napig. A mutációk alapján csoportosítani lehet a ma élő férfiak génjeit, lényegében vissza lehet következtetni, hogy merre jártak apai ági ősapáink az időszámítás előtti évezredekben, illetve az ókorban, esetleg középkorban. Magyarországon ez különösen azért érdekes, mert nagyon vegyes a mai lakosság: egy része talán már a kőkorszak óta itt él (lásd Istállós-kői barlang a Bükkben), mások a földművelést hozták a Duna mentén Görögország felől, megint mások a fémkorokban érkeztek (pl. a keltákkal). A Kárpát-medence a római kor után is elég mozgalmas hely volt, szarmatáktól hunokon, avarokon és szlávokon át az ősmagyarokig. Aztán persze az államalapítás után is jöttek besenyők, kunok, jászok, mongolok, romák, törökök és németek, nem is szólva a török kiűzése utáni nagy betelepítésekről a 18.században.

 Akit tehát érdekel az, hogy honnan is származik ő valójában (legalábbis közvetlen apai ágon), részben választ kaphat erre egy Y-DNS teszt segítségével. A mutációk (elnevezésük pl. M89, M269, U152) alapján ún. haplocsoportokat (rövidítve Hg) határoztak meg a kutatók, amelyeket betűk és számok alapján neveznek el és rendszereznek. Vannak olyan csoportok, amelyek közvetlenül köthetők egy-egy népcsoporthoz, míg mások nagyon széles körben elterjedtek, ezért nehezebb biztos összefüggést találni. Mondok 1-2 példát:

A Hg H például Indiában nagyon gyakori, Európában viszont szinte kizárólag a roma lakosság körében található meg. Egyúttal a romák többsége a Hg H-ba tartozik, tehát itt szoros kapcsolat áll fenn a népcsoport és a haplocsoport között. Mit jelent ez? Egyrészt megerősíti azt a történészek és antropológusok által eddig is vallott elméletet, miszerint a romák Indiából érkeztek Európába. Másrészt azt is jelenti, hogy ha egy roma Y-DNS-e nem a H csoportba tartozik, akkor valamikor régen egy olyan ősapja volt, aki nem volt roma, csak "benősült" a népcsoportba. Fordított helyzetben is fennáll az összefüggés, azaz ha egy roma felmenőkről nem tudó európai Y-DNS-e tartozik a H csoportba, akkor szinte biztos, hogy az elmúlt évszázadokban valamikor apai ágon roma őse volt.

Hasonlóan szoros kapcsolat áll fenn például a Hg O és a kelet-ázsiai férfiak között, a Hg E1b1a és a fekete-afrikaiak között, a Hg Q1a3 és az amerikai őslakók (indiánok) között.

Vannak olyan csoportok, amelyek nagyjából leszűkíthetőek néhány etnikai csoportra, de azon belül már nehezebb pontosan meghatározni a származásukat. A Hg J1 például a sémi népcsoportok (arabok, zsidók), ill. az északkelet-kaukázusi törzsek (pl. csecsenek, ingusok, dagesztáni népek) között gyakori. A Hg N a szibériai népekre jellemző, köztük uráli nyelvrokonainkra is, bár a magyar népességből ez a gén mára szinte teljesen hiányzik. Ez is megerősíti azt az elég nyilvánvaló tényt, hogy bár nyelvrokonok vagyunk, genetikailag nem sok közös van bennünk a finnekkel, észtekkel, nyenyecekkel.

A legnehezebb a nagy és széles körben elterjedt csoportokat etnikumhoz kötni. A Hg R alcsoportjai például egész Európában, Nyugat-Ázsiában, Indiában, a Közel-Keleten, sőt még Afrika egyes részein is elterjedtek. Én magam is az R1b1b2a1b4 (U152-es mutáció) alcsoportba tartozom, amelyet általában a kelta hódítással/vándorlással szoktak azonosítani. Bevallom, hogy meglepődtem az eredményen, mert apai ágon a Jászságból származom és nagyapámtól is csak a jász tradíciókról hallottam. Ezért nyilván azt feltételeztem, hogy ősapáim a 13. században telepedtek le Magyarországon és alapvetően Irán környékéről származtak (a jász név vélhetően az iráni Jazd város nevéből ered). Ezzel szemben úgy tűnik, hogy olyan kelták voltak, akik a Kr. e. 2. században az Alpok felől jöttek és meghódították a Kárpát-medencét, hogy aztán a rómaiak őket igázzák le 200 évvel később. Aztán pedig itt maradtak, hiába jött a rengeteg hódító a hunoktól kezdve a törökökig. Ezek után utanéztem kissé a dolgoknak és kiderült, hogy Jászberényben nagy kelta települést és temetőt tártak fel a régészek, tehát talán nem is állok olyan messze az igazságtól.

Honnan tudjuk meg, hogy mely csoportba tartoztak őseink?

A tesztelés kétféle módon történik. Az egyik, hogy kutatóscsoportok kiválasztanak egy-egy népességet, ahol megfelelő módszerekkel mintát vesznek tőlük (pl. szibériai rénszarvaspásztoroktól, vagy afrikai pigmeusoktól stb.). Ez esetben az eredményeket tudományos célból használják fel, az egyes csoportok vándorlási útvonalainak feltérképezésére. A tesztalanyok nem kapnak visszajelzést az eredményről (és valószínűleg nem is érdekli őket).

A másik verzió, hogy az érdeklődő ember önmaga rendel meg egy tesztet online. Ez esetben természetesen fizetnie is kell, küldenek neki egy "csomagot", amelyben le van írva, hogyan kell nyálmintát adni, majd visszaküldi Angliába vagy az USA-ba, ott elemzik, és néhány hét múlva megkapja az eredményt e-mailben. A Family Tree DNA cég honlapján az emberek csoportokba léphetnek be az eredmények vagy a származási hely alapján (pl. Hg R1b1b2 project vagy Hungary DNA project stb.). Nyilván a haplocsoporton alapuló projektek célja a haplocsoporton belüli rokonságok feltérképezése, esetleg további mutációk felfedezése, és a csoport történetének jobb megértése. A földrjazi projekt esetén egy adott országra/régióra koncentrálnak, ezért ott a cél pl. a magyarországi lakosság génállományát feltérképezze. Léteznek továbbá vezetéknéven alapuló "projektek" is. Az egyik célom például, hogy minél több Fejér és Fehér vezetéknevű magyart bíztassak a teszt megrendelésére, hiszen így olyan rokonokat lehetne felfedezni, akikről nem tudunk, de három-négyszáz éve közös ősnagyapánk volt. (Lásd: Fejér/Fehér projekt)

A legfőbb gond az egyéni online teszteléssel az, hogy az emberek többsége brit, ír vagy amerikai. Ezen kívül vannak még nyugat-európaiak és skandinávok is szép számmal, de Kelet-Európában még nagyon kevesen csatlakoztak az "online genetikusok közösségéhez". Az EthnoAncestry nevű cég - akinél a tesztet én megrendeltem - kapcsolattartó biológusa elmondta, hogy én vagyok az első "vásárlójuk" Magyarországról. Az FTDNA adatbázisában is nagyon kevés magyar van, azok közül is valószínűleg többen olyan amerikaiak, akik Magyarországra vissza tudják vezetni a családfájukat. 

Miért nem teszteltetik magukat a magyarok/kelet-európaiak?

1. A legtöbb tanulmány és információ kizárólag angolul áll rendelkezésre. A teszt megrendelése is csak angol nyelvű honlapokon keresztül lehetséges stb. Pontosan ezért csináltam ezt az oldalt, hogy az alapvető információk magyarul is elérhetőek legyenek. Amennyiben valaki szeretné tesztelni magát, és ebben csak az angol nyelvtudás nem megfelelő mértéke akadályozza, akkor én szívesen segítek neki (e-mail a honlap alján).

2. A teszt a mi pénztárcánkhoz képest nem olcsó. Ezzel mindenkinek tisztában kell lennie, tehát csak akkor rendeljen ilyen tesztet, ha jól átgondolta és tényleg érdekli családja őstörténete.

A Family Tree DNA cégnél a magyar projekt részvevőjeként kedvezményesen 99 dollár egy 12-markeres teszt, 124 dollár a 25-markeres, 149 dollár a 37-markeres, és 239 dollár a 67-markeres (hogy mi a marker és mért fontos, lásd a rokonságra vonatkozó oldalt). Ha az ember rászánja magát, hogy egy ilyen tesztet megcsináljon, akkor érdemes a 25 vagy 37-markeressel kezdeni, ugyanis ha ott egy másik emberrel legalább 35 marker egyezik, akkor lényegében biztos, hogy a 17. század környékén ugyanaz volt az ősapjuk. 12 marker esetén egy 12/12-es egyezés még nem jelent igazi rokonságot, csak az időszámítás előtti időkből. A 37-markeres teszt kb. 25-30 ezer forint a dollár árfolyamától függően. A mintavételi leírás magyar fordítását lásd itt.

(Azt most szeretném leszögezni, hogy az FTDNA céggel semmilyen kapcsolatban nem állok, nem kapok jutalékot akkor, ha valaki ennek az oldalnak az elolvasása után dönt úgy, hogy megrendeli a tesztet stb. Anyagi előnyöm tehát semmilyen módon nem származik belőle, csak "szellemi", mert szeretném jobban megismerni Magyarország, és különösen a velem azonos vezetéknevű emberek genetikai történetét)

FIGYELEM!

Az Y-kromoszóma teszt eredménye objektív, független a külső kinézettől (hajszín, szemszín, bőrszín stb.), vércsoporttól, kultúrától és beszélt nyelvtől. Egyes emberek számára a megismert eredmény identitásproblémához, esetleg az identitás újragondolásához vezethet (pl. kiderül, hogy egy ősmagyar hagyományokat őrző férfi génje egyértelműen nyugat-európai vagy közel-keleti eredetet mutat; egy magát romának valló férfi génje nem a H vagy R2 csoportba tartozik, egy zsidó identitású férfi nem „Ábrahám leszármazottja”, egy magyarországi sváb apai ági eredete Közép-Ázsiába mutat stb.).

Továbbá tartsuk észben, hogy nincsenek felsőbbrendű vagy alsóbbrendű haplocsoportok!

A haplocsoport megismerése természetesen pozitívan is hozzájárulhat az egyén identitásképzéséhez, formálhatja érdeklődési körét (én például többet olvastam a keltákról az utóbbi néhány hónapban, mióta kiderült, hogy R-U152 vagyok, mint előtte összesen).