Jaegul Choo (주재걸) [Short Bio] [CV]
Associate Professor
Kim Jaechul Graduate School of Artificial Intelligence, KAIST

Office Address: 8 Seongnam-daero 331 beon-gil, KINS Tower, Suite 1801, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi 13558, South Korea
Office Phone No.: +82-42-350-1813
E-mail: jchoo@kaist.ac.kr
Meeting Request: Schedule a meeting

Announcement

Courses

Research Interest

Awards

Selected Publications [Google Scholar]

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007