e-Portfolio Jadwigi Prawdzik"Nauczyciel powinien brać pod uwagę wszelkie drogi zmierzające do otwarcia umysłów i używać ich odpowiednio
do okoliczności"

/Jan Amos Komensky/


Moje e-Portfolio powstało w konsekwencji rozwoju nowej pasji
i zainteresowań nowoczesnymi technologiami informatycznymi.

Nauczyciel XXI wieku powinien nie tylko nadążać
za rozwojem technologii informacyjnej, sprawnie posługując się aplikacjami komputerowymi, ale także ciągle doskonalić swoje metody pracy z uczniami poprzez wprowadzanie nowoczesnych środków dydaktycznych do swojego obszaru nauczania.


Otwartość na nowe technologie oraz na innowacyjne technologie i metody kształcenia młodzieży, takie jak: blogi, e-learning, videolearning, podcasty, screencasty, WebQuesty, metoda projektu, symulacja procesu - zawdzięczam konieczności przestawienia się przed kilkoma laty na inny obszar nauczania -
z odzieżownictwa na informatykę.

Wymagało to ogromnego nakładu czasu i  pracy,
ale dzięki temu zyskałam nowe zainteresowania, bycie na bieżąco z technologiami informatycznymi, satysfakcję z pracy z młodzieżą w tym zakresie.

Lubię pracę z młodzieżą ponadgimnazjalną, choć nie zawsze jest łatwo. Myślę, że trzeba najpierw lubić siebie, szanować każdego człowieka - a więc i ucznia - aby chcieć
móc i umieć docierać do młodych umysłów
na różne sposoby.


Szczególnie zainteresowała mnie technologia e-learningu, umożliwiającego wspomaganie ucznia w procesie nauki, jak też sprawdzenie stopnia przyswojenia przez niego wiedzy.
 

Jest to jednak bardzo czasochłonne hobby...

Początek moich zainteresowań innowacyjnymi technologiami nauczania sięga roku 2005, kiedy dyrekcja mojej szkoły skierowała mnie na studia podyplomowe z zakresu e-learningu.

"Talent pedagogiczny ... to widzenie sprawy całościowo
i systemowo, to traktowanie innych i siebie z sercem
i życzliwością"
                                           / http://e-learning.codn.edu.pl /

  Moje portale edukacyjne: 1. Moje strony www: 2. Studia podyplomowe:

  * przygotowanie nauczycieli w zakresie kształcenia na odległość - 3 semestralne - UWM - Olsztyn 2006r.

  * 3-semestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu nauczania drugiego przedmiotu - specjalność: informatyka - UB - Białystok 2008r.


 3. Kursy i szkolenia w ciągu ostatnich 5 lat:
  - "Jak pisać projekty unijne" - 2011r.
  - Szkolenie egzaminatorów ECDL w Sojczynie Borowym - 2010
  -  "Kierownik, opiekun form wypoczynkowych i wycieczek szkolnych" - 2010r.
  - "Jak wziąć udział w programie eTwinning"? - e-learningowy kurs - 10 tygodni - IX-XI - 2009r. - 7 edycja
  - "Profesor XXI - diagnostyka edukacyjna" - kurs e-learningowy CODN Warszawa - 2009r.
  - "Opiekun szkolnego centrum multimedialnego
  i informacyjnego" - COMBIDATA Poland 2008r.
  - "Miejsce i rola rodziców w systemie oświatowym" - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w ACE
  -
  "Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej - moduł I - III" -
  COMBIDATA Poland 2006r.
  - "Programowanie WWW na potrzeby firm"
  -
  Politechnika Białostocka - Studium Informatyki
  w Zarządzaniu i Biznesie 2006r.
  - "Wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły" - Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach 2005r.
  - "Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000" - Centrum Szkoleniowo-Technologiczne Mikołów 2004r.
  - "Kształcenie zawodowe uczniów a rynek pracy
  w Niemczech i Holandii"
  - seminarium wyjazdowe zorganizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli
  w Suwałkach (program Leonardo da Vinci" 2004r.)

 4. Szkolenia organizowane przeze mnie:
  - "Jaki jest innowacyjny nauczyciel, innowacyjna szkoła?" - 2009r.
  - "Pełnione role i aktywności w Moodle" - kurs dla nauczycieli naszej szkoły za pośrednictwem platformy.

 5. Mój udział w konkursach:
  Innowacyjny nauczyciel 2008 i 2009 -
  Innowacyjna szkoła 2009
  Blog roku 2009
  Udział w Konkursie telewizyjnym programu I TVP -
  "Stawka większa niż szycie" - 1998 r.- I miejsce

 6. Udział w projektach:
  - Leonardo da Vinci -
  2004r. - wyjazd studyjny Niemcy, Holandia
  - Akademia Jutra
  - Archimedes - 2009r.
  - opiekun obozu naukowego
  w Mikołajewie - Wigierski Park Narodowy.
  - Mały Archimedes - 2010r. - kierownik obozu naukowego
  w Wigierskim Parku Narodowym.
  - Projekt
  "The virtual guides of our cities" w programie eTwinning