Aktuálne‎ > ‎Projekt BIOMASA‎ > ‎

Základné informácie o projekte

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE SMAPUDE_LIFE 


Názov projektu: 
STRATEGICKÉ RIADENIE A PLÁNOVANIE VYUŽÍVANIA DOMÁCEJ ENERGIE

Program:
LIFE+ www.ec.europa.eu/environment/life

Akronym projektu:
SMAPUDE_LIFE

Číslo projektu:
LIFE12 INF/SK/000165

Organizátor: 
 BIOMASA, združenie právnických osôb 023 34 Kysucký Lieskovec č. 743, www.biomasa.sk

Doba realizácie:
01. 09. 2013 – 31. 08. 2016

Hlavný cieľ projektu:
Zvýšenie povedomia na Slovensku o využívaní biomasy a solárnej energie ako domácich obnoviteľných zdrojov energie na zabezpečenie tepelnej pohody budov a ohrev vody

Cieľové skupiny:
Experti z odborných organizácií, starostovia a verejná správa, ŠTUDENTI stredných a vysokých škôl, široká verejnosť

Plánované podujatia a aktivity pre študentov stredných škôl:

• Interaktívne súťaže

• Fotografické súťaže

• Exkurzie

• Prednášky

• Vydanie a distribuovanie príručky o obnoviteľných zdrojoch energie


Uvedené podujatia a aktivity sú zamerané na sprístupnenie a sprostredkovanie poznatkov o využívaní obnoviteľných zdrojov energie, najmä biomasy a solárnej energie, a to v náučno-populárnej forme.

Comments