Kompetansemål

Sammensatte tekster
 • Elevene skal kunne
  • tolke og vurdere sammensatte tekster med oppmerksomhet på samspillet med muntlig og skriftlig språk, bilder, lyd og musikk, bevegelse, grafikk og design, og vise sammenhengen mellom innhold, form og formål
  • beskrive estetiske uttrykk i teater, film, musikkvideo, aviser og reklame og drøfte ulike funksjoner knyttet til språk og bilde
Språk og kultur i endring
 • Elevene skal kunne
  • hente, vurdeere og anvende fagstoff fra digitale kilder i muntlig og skriftlig arbeid

Om denne resssursen

Du kan lese mer om hvordan du bruker resurssen
Finner du feil eller har forslag til endringer - send en melding til frobru på itslearning eller stikk innom meg i mediateket.

Lykke til med arbeidet.

Om musikkvideo


Musikkvideo er et uttrykk som består av flere elementer eller ulike uttrykksformer. Uttrykk som er slik kaller vi for sammensatte tekster (eller for multimodale uttrykksformer).

Hver uttrykksform tilfører teksten eller uttrykket noe som gir det en ekstra dimensjon i forhold til f.eks ren tekst. En musikkvideo vil ofte bestå av minst tre uttrykksformer (modaliteter)
 • musikk
 • tekst
 • film
Du skal se på hvordan disse modalitetene henger sammen og hvordan de utfyller hverandre og til sammen utgjør en større enhet enn de ville gjort presentert hver for seg.

Comments