แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด เชียงใหม่

Palace
พระตำหนักภูพิงค์
 
Elephant Safari
ปางช้างแม่สา
ปางช้างแม่แตง
ปางช้างเชียงดาว
 
Z00
สวนสัตว์เชียงใหม่
เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี
คุ้มเสือ แม่ริม
.
Museum
หอศิลปวัฒนธรรม เชียงใหม่
สวนพฤกษาศาสตร์
 
Monument
อนุสาวรีย์ สามกษัตริย์
ครูบาศรีวิชัย
เสาอินทขิล เชียงใหม่
 

เทศกาล ดอกซากุระบาน ( มกราคม ของทุกปี )
 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ม่อนแจ่ม
วัดจันทร์ อำเภอ กัลยาณิวัฒนา
อ้างอิง   http://www.chiangmai-guideline.com/thai_v/attraction.htm


Temple
วัดพระธาตุดอยสุเทพ
วัดสวนดอก
วัดเจดีย์หลวง
วัดพระสิงห์
วัดเชียงมั่น
วัดเจ็ดยอด
วัดพระธาตุศรีจอมทอง

Moutain and National Park
อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์
อุทยานแห่งชาติ ดอยอ่างขาง
อุทยานแห่งชาติ ห้วยน้ำดัง
อุทยานแห่งชาติ ดอยหลวงเชียงดาว
 
Hot Spring
น้ำพุร้อนฝาง
น้ำพุร้อนสันกำแพง
น้ำพุร้อน โป่งเดือดป่าแป๋
 
Historical Park
เวียงกุมกาม
 
Shopping Route
สันกำแพง

บ้านถวาย

Comments