הזמירהזמיר

ביצוע: איזי הוד

עיבוד וביצוע מוזיקלי: מאיר רז

מילים: אלכסי פאטיאנוב

לחן: ואסילי סולוביוב-סדוי

גירסה עברית: אברהם לוינסון

 

הזמיר הזמיר,

אל תפריע בשיר,

חיילים בחזית אל תעיר.


שוב בחזית תמיד נושם

אך החייל אינו  ישן

אך החייל אינו  ישן

אינו ישן כי עייף.

רק הזמיר השר שיריו

שכח כי נתייתם הקרב...